Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 178 výsledkům
Název Autor
Feroelektrický fázový přechod v molekulách vody lokalizovaných v minerálu cordieritu

M. A. Belyanchikov, M. Savinov, Z. V. Bedran, P. Bednyakov, P. Proschek, J. Prokleska, V. A. Abalmasov, J. Petzelt, E. S. Zhukova, V. G. Thomas, A. Dudka, A. Zhugayevych, A. S. Prokhorov, V. B. Anzin, R. K. Kremer, J. K. H. Fishcer, P. Lunkenheimer, A. Loidl, E. Uykur, M. Dressel, B. Gorshunov

Lokální vlastnosti a fázové přechody v antiferoelektrickém monokrystalu PbHfO<sub>3</sub> dopovaném Sn

I. Jankowska-Sumara, M. Paściak, M. Kądziołka-Gaweł, M. Podgórna, A. Majchrowski, K. Roleder

Mezoškálové modelování modulace světla průchodem keramikou

L. Kuna, J. Mangeri, E. P. Gorzkowski, J. A. Wollmershauser, S. Nakhmanson

Polarizace doménových hranic v SrTiO<sub>3</sub> studována pomocí vrstevnatých group a symetrie parametru uspořádání

W. Schranz, C. Schuster, A. Tröster, I. Rychetský

Příspěvky k polarizaci a překlápění polarizace v antifázových hranicích SrTiO<sub>3</sub> a PbZrO<sub>3</sub>

W. Schranz, A. Tröster, I. Rychetský

 

Vytvoření multiferoického EuO pomocí epitaxního mechanického napětí

V. Goian, R. Held, E. Bousquet, Y. Yuan, A. Melville, H. Zhou, V. Gopalan, P. Ghosez, N. A. Spaldin, D. G. Schlom, and S. Kamba

Zdánlivě anizotropní magnetodielektrický jev v izotropní keramice EuTiO<sub>3</sub>

D. Repček, C. Kadlec, F. Kadlec, M. Savinov, M. Kachlík, J. Drahokoupil, P. Proschek, J. Prokleška, K. Maca, and S. Kamba

Elektroluminiscence injekcí nosičů náboje pomocí hrotů funkcionalizovaných CO

J. Doležal, P. Merino, J. Redondo, L. Ondič, A. Cahlík, M. Švec

Elektronová difrakce jako metoda stanovení absolutní konfigurace molekul ve farmaceutickém nanokrystalu

P. Brázda, L. Palatinus, M. Babor

Generace elektromagnetického výtrysku během anihilace magnetického pole při relativistické interakci laseru s plasmatem

Y. J. Gu, F. Pegoraro, P. V. Sasorov, D. Golovin, A. Yogo, G. Korn, and S. V. Bulanov

Modelování segregace příměsí na hranicích zrn a predikce potřebných parametrů

P. Lejček and S. Hofmann

Nová pozorování vlastností tvrdého ultrafialového záření (UVC) o vlnových délkách 257 nm a 206 nm, které je generováno pikosekundovým diodově buzeným tenkodiskovým laserem.

H. Turcicova, O.j Novak, L. Roskot, M. Smrz, J. Muzik, M. Chyla, A. Endo, T. Mocek