Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 203 výsledkům
Název Autor
150 J diodově buzený pevnolátkový laser pracující na úrovni 1,5 kW

M. Divoký et al. (z FZÚ: M. Divoky, J. Pilař, M. Hanuš, P. Navrátil, O. Denk, P. Severová, M. Smrž, T. Mocek)

Elektromagnetické a elektronové prstence vznikající při interakci intenzivních laserových svazků s podkritickým plazmatem

P. Valenta, G. M. Grittani, C. M. Lazzarini, O. Klimo, and S. V. Bulanov

 

Experimentálně snadno dosažitelný přístup pro určení nelokálních korelací N-partitního systému pomocí nerovností Bellova typu

Artur Barasiński, Antonín Černoch, Wiesław Laskowski, Karel Lemr, Tamás Vértesi, Jan Soubusta

 

Funkční povrchy na bázi LIPSS vytvořené multisvazkovým nanostrukturováním 2601 svazky s využitím měření tepelných dějů v reálném čase

P. Hauschwitz et al. (z FZU: P. Hauschwitz, R. Bičišťová, J. Mužík, D. Štepánková, J. Brajer, D. Rostohar, J. Kopeček, M. Smrž, T. Mocek)

Gd-admixované monokrystaly (Lu,Gd)AlO<sub>3</sub>: průlom ve scintilátorech an bázi těžkých perovskitů

M. Pokorný, V. Babin, A. Beitlerová, K. Jurek, Jan Polák, J. Houžvička, D. Pánek, T. Parkman, V. Vaněček, M. Nikl

Kontrola kvantového topologického fázového přechodu v π-konjugovaných polymerech

H. González-Herrero, J. I. Mendieta-Moreno, Sh. Edalatmanesh, J. Santos, N. Martín, D. Écija, B. de la Torre, P. Jelinek

Návrh experimentální metody umožňující zmapovat martenzitické mikrostruktury v zrnech deformovaného polykrystalu

O. Molnárová, O. Tyc, L. Heller, H. Seiner, P. Šittner 

Nová relativistická teorie s modifikovanou Newtonovskou dynamikou

Constantinos Skordis, Thomas Zlosnik

Pikosekundová nelineární optoelektronika v epitaxním grafenu

V. C. Paingad, J. Kunc, M. Rejhon, I. Rychetský, I. Mohelský, M. Orlita, and P. Kužel

 

Plasmonem asistovaná modifikace povrchu a ladění vlastností 2D materiálů- MXenů

A. Zabelina, D. Zabelin, E. Miliutina, J. Lancok, V. Svorcik, S. Chertopalov and O. Lyutakov

Pozorování fotonem indukované produkce páru bosonů W^+ W^- ve srážkách protonů při energii 13 TeV pomocí detektoru ATLAS

ATLAS Collaboration (z FZÚ: Chudoba J., Hejbal J., Hladik O., Jacka P., Jakoubek T., Kepka O., Kroll J., Kupco A., Lokajicek M., Lysak R., Marcisovsky M., Mikestikova M., Nemecek S., Penc O., Sicho P., Staroba P., Svatos M., Tasevsky M.)

Víceúčelová experimentální stanice pro atomové, molekulární a optické vědy a koherentní difrakční zobrazování na ELI Beamlines

Eva Klimešová, Olena Kulyk, Ziaul Hoque, Andreas Hult Roos, Krishna P.  Khakurel, Mateusz Rebarz, Matej Jurkovič, Martin Albrecht, Ondřej Finke, Roberto Lera, Ondřej Hort, Dong-Du Mai, Jaroslav Nejdl, Martin Sokol, Rasmus Burlund Fink, Ltaief Ben Ltaief,Daniel Westphal, Adam Wolf, Tomáš Laštovička, Fabio Frassetto, Luca Poletto, Jakob Andreasson, and Maria Krikunova