Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 186 výsledkům
Název Autor
Analýza mechanismů interakcí nanočástic oxidu železitého s buňkami: Cesta od neúspěchu k úspěchu v klinických aplikacích

A. Frtús et al.

Antiferomagnetické umělé neurony reagují na femtosekundové laserové záblesky

Z. Kašpar, M. Surýnek, J. Zubáč, F. Křížek, V. Novák, R. P. Campion, M. S. Wörnle, P. Gambardella, X. Martí, P. Němec, K. W. Edmonds, S. Reimers, O. J. Amin, F. Maccherozzi, S. S. Dhesi, P. Wadley, J. Wunderlich, K. OlejníkT. Jungwirth

Cílená modifikace elektronové struktury křemíkových nanokrystalů pomocí organických ligandů

K. Dohnalová, P. Hapala, K. Kůsová & I. Infante

Feroelektrický fázový přechod v molekulách vody lokalizovaných v minerálu cordieritu

M. A. Belyanchikov, M. Savinov, Z. V. Bedran, P. Bednyakov, P. Proschek, J. Prokleska, V. A. Abalmasov, J. Petzelt, E. S. Zhukova, V. G. Thomas, A. Dudka, A. Zhugayevych, A. S. Prokhorov, V. B. Anzin, R. K. Kremer, J. K. H. Fishcer, P. Lunkenheimer, A. Loidl, E. Uykur, M. Dressel, B. Gorshunov

Mechano - optické přepínání jediné molekuly s dubletovou emisí

J. Doležal,  et al. (z FZU: J. Doležal, P. Mutombo, P. Jelínek, M. Švec)

Mezoškálové modelování modulace světla průchodem keramikou

L. Kuna, J. Mangeri, E. P. Gorzkowski, J. A. Wollmershauser, S. Nakhmanson

Nejpřesnější měření energetického spektra kosmického záření ultra-vysokých energií

A. Aab et al. (The Pierre Auger Collaboration) z FZU: A. Bakalová, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, E. Santos, P. Schovánek, P. Tobiška, P. Trávníček, J. Vícha, A. Yushkov)

Nízkoteplotní syntéza transparentních vodivých diamantových elektrod dopovaných bórem pro optoelektronické aplikace: Role vodíku na elektrické vlastnosti

P. Ashcheulov, A. Taylor, Z. Vlčková Živcová, P. Hubík, J. Honolka, M. Vondráček, M. Remzová, J. Kopeček, L. Klimša, J. Lorinčik, M. Davydova, Z. Remeš, M. Kohout, A.M. Beltran, V. Mortet

Nová třída kvazimetalických π-konjugovaných topologických polymerů

B. Cirera, A. Sánchez-Grande, B. de la Torre, J. Santos, Sh. Edalatmanesh, E. Rodríguez-Sánchez, K. Lauwaet, B. Mallada, R. Zbořil, R. Miranda, O. Gröning, P. Jelínek, N. Martín, D. Ecija

Oddělení grafenu od substrátu pomocí měkkého rentgenového laseru

V. Vozda, T Burian, J. Chalupský, J. Čechal, V. Hájková, L. Juha, M. Krůs, N. Medvedev, J. Kunc

Polarizace doménových hranic v SrTiO<sub>3</sub> studována pomocí vrstevnatých group a symetrie parametru uspořádání

W. Schranz, C. Schuster, A. Tröster, I. Rychetský

Příspěvky k polarizaci a překlápění polarizace v antifázových hranicích SrTiO<sub>3</sub> a PbZrO<sub>3</sub>

W. Schranz, A. Tröster, I. Rychetský