Návrh experimentální metody umožňující zmapovat martenzitické mikrostruktury v zrnech deformovaného polykrystalu

Text

Byla popsána experimentální metoda umožňující zmapovat martenzitické mikrostruktury  v zrnech  deformovaného polykrystalu pomocí elektronové difrakce a zobrazení v tmavém poli v TEM. Bylo vysvětleno proč reorientovaný a napěťově indukovaný martenzit obsahují (001) dvojčata a proč plastická deformace martenzitu nastává prostřednictvím (20-1) deformačního dvojčatění asistovaného [1 0 0](0 0 1) dislokačním skluzem v martenzitu.

Mikrostruktury v zrnech nanokrystalické slitiny s tvarovou pamětí NiTi deformované v tahu v nízkoteplotní martenzitické fázi
Popis
Mikrostruktury v zrnech nanokrystalické slitiny s tvarovou pamětí NiTi deformované v tahu v nízkoteplotní martenzitické fázi Schematický obrázek ukazuje, jak se vyvíjí mikrostruktura v zrnech nanokrystalické slitiny NiTi při tahové deformaci v martenzitickém stavu do 15 %, odtížení a následném ohřevu nad teplotu Af, při níž dojde ke zpětné transformaci do austenitické fáze.

Kontaktní osoba: RNDr. Petr Šittner, CSc.

Spolupracující subjekt: Ústav termomechaniky AV ČR