Gd-admixované monokrystaly (Lu,Gd)AlO3: průlom ve scintilátorech na bázi těžkých perovskitů

Text

Uzpůsobením pásové struktury LuAlOpřidáním Gd kationtu jsme dramaticky zlepšili vlastnosti (Lu,Gd)AlO3:Ce (LuGdAP:Ce) monokrystalického scintilátoru. Světelný výtěžek 21 000 phot/MeV (o 50% vyšší než u LuYAP:Ce), Zeff blízko hodnoty 64.9 pro LuAP:Ce a enormní pokles afterglow v milisekundových časech jsou perspektivní pro aplikace v lékařském zobrazování, jaderné fyzice a fyzice vysokých energií a průmyslových aplikacích.

Závislost scintilačních parametrů na obsahu Gd v (Lu,Gd)AlO3:Ce
Popis
Závislost scintilačních parametrů na obsahu Gd v (Lu,Gd)AlO3:Ce

Kontaktní osoba: prof. Ing. Martin Nikl, CSc.

Spolupracující subjekt:

CRYTUR, spol. s. r. o.

Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze