Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 16 výsledkům
Název Autor
Analýza lokalizované deformace v drátu NiTi v tahu pomocí metody 3D-XRD

P. Sedmák, J. Pilch, L.Heller, J. Kopeček, J. Wright, P. Sedlák, M. Frost, P. Šittner

Biologický a fyzikální aspekt bakteriální smrti indukované nízkoteplotním plazmatem

O. Lunov, V. Zablotskii, O. Churpita, A. Jäger, L. Polívka, E. Syková, A. Dejneka, Š. Kubinová

Dvojdimenzionální analog fullerenového lusku – asymetrie nábojové hustoty a mechanického napětí pro novou generaci kvantových počítačů a nanoelektromechanických zařízení

V. Vales, T. Verhagen, J. Vejpravova, O. Frank, M. Kalbac

Experimentální kvantové časové směrování

K. Bartkiewicz, A. Černoch, K. Lemr, A.Miranowicz, F.Nori

Experimentální stanovení snížení kontinua energií pro ionty v plazmatu s hustotou pevné fáze vytvořeného z prvků a sloučenin

O. Ciricosta, S. M. Vinko, B. Barbrel, D. S. Rackstraw, T. R. Preston, T. Burian, J. Chalupsky, B. I. Cho, H. K. Chung, G. L. Dakovski, K. Engelhorn, V. Hajkova, P. Heimann, M. Holmes, L. Juha, J. Krzywinski, R. W. Lee, S. Toleikis, J. J. Turner, U. Zastrau, J. S. Wark

Laserová ablace dielektrik ultrakrátkými pulzy

I. Mirza, N. M. Bulgakova, J. Tomáštík, V. Michálek, O. Haderka, L. Fekete, T. Mocek

Mapování elektrostatického silového pole jednotlivých molekul z obrázků rastrovacích mikroskopů s vysokým rozlišením

P. Hapala, M. Švec, O. Stetsovych, M. Ondráček, P. Mutombo, P. Jelínek, N. J. van der Heijden, J. van der Lit, I. Swart

Mechanické struktury s nanostrukturovanými kompozitními povlaky deponované pomocí impulzního magnetronového naprašování

Q. Fu, G. Lorite, M. Rashid, R. Neuhaus, M. Čada, Z. Hubička, O. Pitkanen, T. Selkala, J. Uusitalo, C. Glanz, I. Kolaric, K. Kordas, C. Nicolescu, G. Toth

Působení nanočástic kobaltnato-zinečnatého feritu obaleného oxidem křemičitým na DNA, lipidy a proteiny mesenchymálních kmenových buněk z kostní dřeně potkanů

B. Novotná, K. Turnovcová, P. Veverka, P. Rössner, Jr., Y. Bagryantseva, V. Herynek, P. Žvátora, M. Vosmanská, M. Klementová, E. Syková, P. Jendelová

Spontánní spinové textury v multiorbitálních Mottových systémech

J. Kuneš, D.Geffroy

Studie odhalila nové vlastnosti molekul vody

B. P. Gorshunov, V. I. Torgashev, E. S. Zhukova, V. G. Thomas, M. A. Belyanchikov, C. Kadlec, F. Kadlec, M. Savinov, T. Ostapchuk, J. Petzelt, J. Prokleška, P. V. Tomas, E. V. Pestrjakov, D. A. Fursenko, G. S. Shakurov, A. S. Prokhorov, V. S. Gorelik, L. S. Kadyrov, V. V. Uskov, R. K. Kremer, M. Dressel

Testování hadronických interakcí na ultra-vysokých energiích pomocí atmosférických spršek měřených na Observatoři Pierra Augera

A. Aab et al. (The Pierre Auger Collaboration, z FZU: J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček & J. Vícha)