Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 18 výsledkům
Název Autor
Adaptivní modulace martenzitů

S. Kaufmann, U. K. Rößler, O. Heczko, M. Wuttig, J. Buschbeck, L. Schultz, S. Fähler

Doménové stěny feroelektrického BaTiO<sub>3</sub> ve fenomenologickém modelu Ginzburg-Landau-Devonshire

P. Marton, I. Rychetsky, J. Hlinka

Feromagnetismus versus uspořádávání náboje v nanokrystalech Pr<sub>0.5</sub>Ca<sub>0.5</sub>MnO<sub>3</sub> a La<sub>0.5</sub>Ca<sub>0.5</sub>MnO<sub>3</sub>

Z. Jirák, E. Hadová, O. Kaman, K. Knížek, M. Maryško, E. Pollert, M. Dlouhá, S. Vratislav

Fluorescenční detektor na observatoři Pierra Augera

J. Abraham et al. (Pierre Auger Collaboration, z FZU: M. Boháčová, J. Grygar, J. Chudoba, D. Mandát, T. Kárová, P. Nečesal, L. Nožka, M. Nyklíček, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, J. Schovancová, P. Schovánek, R. Šmída, P. Trávníček)

Grain boundary segregation in metals

P. Lejček

Charakterizace profilů zaostřených negaussovských rentgenových laserových paprsků

J. Chalupský, J. Krzywinski, L. Juha, V. Hájková, J. Cihelka, T. Burian, L. Vyšín, J. Gaudin, A. Gleeson, M. Jurek, A. R. Khorsand, D. Klinger, H. Wabnitz, R. Sobierajski, M. Störmer, K. Tiedtke, S. Toleikis

Intenzivní širokospektrální down konverze z náhodně uspořádaných nelineárních krystalů

J. Svozilík, J. Peřina Jr.

Měření multiplicit nabitých částic v pp interakcích při √s = 900 GeV v detektoru ATLAS na LHC

Aad et al. (ATLAS Collaboration, z FZU: M. Bazalová, J. Bohm, J. Chudoba, P. Gallus, J. Gunther, M. Havránek, I. Hruška, M. Jahoda, V. Juránek, O. Kepka, A. Kupčo, V. Kús, O. Kvasnička, L. Lipinsky, M. Lokajíček, M. Marčišovský, M. Mikeštíková, M. Myška, S. Němeček, M. Panušková, J. Popule, P. Růžička, J. Schovancová, P. Šícho, T. Sluka, P. Staroba, J. Šťastný, M. Taševský, T. Tic, L. Tomášek, M. Tomášek, J. Valenta, V. Vrba)

Mikroskopická analýza teorií valenčního a příměsového pásu v (Ga,Mn)As

J. Mašek, F. Máca, J. Kudrnovský, O. Makarovsky, L. Eaves, R. P. Campion, K. W. Edmonds, A. W. Rushforth, C. T. Foxon, B. L. Gallagher, V. Novák, J. Sinova, T. Jungwirth

Objev ve výzkumu spinových tranzistorů

J. Wunderlich, B. G. Park, A. C. Irvine, L. P. Zarbo, E. Rozkotová, P. Němec, V. Novák, J. Sinova, T. Jungwirth

Použití multiferotického materiálu k nalezení hodnoty permanentního elektrického dipólového momentu elektronu

K. Z. Rushchanskii, S. Kamba, V. Goian, P. Vaněk, M. Savinov, J. Prokleška, D. Nuzhnyy, K. Knížek, F. Laufek, S. Eckel, S. K. Lamoreaux, A. O. Sushkov, M. Ležaić, N. A. Spaldin

Spinový Hallův efekt v Na<sub>2</sub>IrO<sub>3</sub>

A. Shitade, H. Katsura, J. Kuneš, X.-L. Qi, S.-C. Zhang, N. Nagaosa