Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 20 výsledkům
Název Autor
Anomální Hallův jev ve feromagnetech a jejich slitinách

I. Turek, J. Kudrnovský, V. Drchal

Buněčná smrt vyvolaná ozonem a různými druhy nízkoteplotního plazmatu: perspektivy a limitace v terapii

O. Lunov, V. Zablotskii, O. Churpita, E. Chánová, E. Syková, A. Dejneka, Š. Kubinová

Jak potlačit tepelné ztráty a postavit účinnější laser?

M. Smrž, T. Miura, M. Chyla, S. Nagisetty, O. Novák, A. Endo, T. Mocek

Leptání grafenu na SiC zrnech jako možná cesta vzniku polycyklických uhlovodíků v mezihvězdném prostoru

P. Merino, M. Švec, J. I. Martinez, P. Jelínek, P. Lacovig, M. Dalmiglio, S. Lizzit, P. Soukiassian, J. Cernicharo, J. A. Martin-Gago

Měření hmotnosti Higgsova bosonu v rozpadových kanálech H→γγ a H→ZZ<sup>∗</sup>→4ℓ v detektoru ATLAS na datech representujících 25 fb<sup>-1</sup> proton-protonových srážek

G. Aad et al. (ATLAS Collaboration, z FZU: J. Bohm, J. Chudoba, M. Havránek, J. Hejbal, T. Jakoubek, O. Kepka, A. Kupčo, V. Kůs, M. Lokajíček, R. Lysák, M. Marčišovský, M. Mikeštíková, S. Němeček, P. Šícho, P. Staroba, M. Svatoš, M. Taševský & V. Vrba)

Měření nábojové asymetrie při párové produkci top kvarku při těžišťové energii √s = 7 TeV v experimentu ATLAS

ATLAS Collaboration (G. Aad, …, J. Bohm, J. Chudoba, J. Hejbal, T. Jakoubek, O. Kepka, A. Kupčo, V. Kůs, M. Lokajíček, R. Lysák, M. Marčišovský, M. Mikeštíková, M. Myška, S. Němeček, P. Růžička, P. Šícho, P. Staroba, M. Svatoš, M. Taševský, T. Tic, V. Vrba, et al.)

Miony v atmosférických sprškách na Observatoři Pierra Augera: měření hloubky produkce v atmosféře

A. Aab et al. (The Pierre Auger Collaboration, z FZU: M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)

Multiplexní InGaN/GaN kvantové jámy pro rychlé scintilátory: studium radioluminiscence a fotoluminiscence

A. Hospodková, M. Nikl, O. Pacherová, J. Oswald, P. Brůža, D. Pánek, B. Foltynski, E. Hulicius, A. Beitlerová, M. Heuken

Nanostrukturované diamantové vrstvy podporující IR detekci biomolekul

H. Kozak, O. Babchenko, A. Artemenko, E. Ukraintsev, Z. Remes, B. Rezek, A. Kromka

Nový princip magnetického záznamu

X. Marti, I. Fina, C. Frontera, Jian Liu, P. Wadley, Q. He, R.J. Paull, J.D. Clarkson, J. Kudrnovsky, I. Turek, J. Kunes, D. Yi, J.-H. Chu, C.T. Nelson, L. You, E. Arenholz, S. Salahuddin, J. Fontcuberta, T. Jungwirth, R. Ramesh

Odezva osobních dozimetrů v radiačních polích generovaných laserovými systémy TW třídy

V. Olšovcová, D. Klír, J. Krása, M. Krůs, A. Velyhan, Z. Zelenka, B. Rus

Polární fluktuace nanoskopických rozměrů zdrojem obrovské dielektrické odezvy relaxačních feroelektrik

P. Ondrejkovic, M. Kempa, J. Kulda, B. Frick, M. Appel, J. Combet, J. Dec, T. Lukasiewicz, J. Hlinka