Nacházíte se

Události

Oznámení / Úterý, 12.11.2019 10:00 - Sobota, 16.11.2019 13:15

Nahlédněte do běžně nepřístupných míst na pracovištích Fyzikálního ústavu v pražském Ládví, Ořechovce a v Dolních Břežanech! Bližší informace na https://www.fzu.cz/dny-otevrenych-dveri

Workshop / Čtvrtek, 14.11.2019 09:00 - Pátek, 15.11.2019 18:00

Michal Dušek, Ondrej Šipr, Václav Petříček and Margarida Henriques.

Tento workshop vysvětluje použítí víceúčelového krystalografického výpočetního systému Jana2006 pro upřesňování magnetických struktur z neutronové difrakce na monokrystalech nebo na práškových vzorcích. Jana2006 obsahuje nástroje pro určení magnetické symetrie ze symetrie difrakčního obrazu jakož i nástroje pro analýzu reprezentací. Může nalézt přímý vztah mezi magnetickou prostorovou nebo superprostorovou grupou a odpovídající reprezentací a použít tento vztah při upřesnění magnetické struktury.

Stránka workshopu
...

Seminář / Úterý, 19.11.2019 10:00

Oren Tal (Weizmann Institute of Science)

When the size of electric conductors is confined to several angstroms, quantum effects can be used to gain novel electron transport properties. We have shown that thanks to quantum effects, spin-polarized currents can be generated at the single-molecule scale without magnetic components or magnetic fields. Specifically, we detect spin-polarized currents in paramagnetic molecular junctions based on silver electrodes bridged by a vanadocene molecule. Remarkably, in some cases the obtained spin currents approach the limit of ideal ballistic spin transport. Detailed comparison between conductance...

Seminář / Úterý, 19.11.2019 15:00

Daria Medvedeva (Department of Condensed Matter Theory, FZÚ AV ČR, v.v.i.)

Abstract: Systems with 3d-transition metals can be perfectly described by the lattice Hubbard model [1], which can be solved by the Dynamical Mean-Field Theory (DMFT) [2]. In that case we suggest, that the interactions between electrons are only on the site of the lattice. But, according to recent studies [3], it was found there are strongly correlated systems, in which interactions between sites cannot be neglected. In that case it is necessary to solve the Extended Hubbard model [3] to obtain more realistic description of the material. One can do it using the Extended...

Seminář / Úterý, 26.11.2019 10:00

Benjamin Heinrich (Editor at Nature Nanotechnology London, Shanghai, Berlin)

The publishing process in a peer-reviewed journal may look like a black box, especially to early career scientists. Using the example of Nature Research journals, I will give some insights in the editorial process; what happens to the manuscript after submission, what are the stages a paper goes through, how decisions are taken, how do we choose reviewers, and what do we as full-time editors add to manuscripts. Furthermore, I will discuss what we look for in submitted manuscript and what the editorial criteria are for sending a paper out to review. I will also provide an overview of the...

Seminář / Úterý, 26.11.2019 10:00

Gorm Olle Steffensen (Niels Bohr Institute, Copenhagen)

Abstract: Progress in microfabrication has allowed fabrication of highly tuneable semiconductor-superconductor heterostructures yielding new platforms to both create and manipulate subgap states. Such bound states, isolated in energy by the superconducting gap, are important building blocks for many schemes of quantum computation. In this talk I will present how bound states arise in Quantum Dot-Superconductor systems, how we can model them and what we can learn from transport measurements. Finally, I will address the complexity in experiments with double quantum dots and the physics it...

Workshop / Pondělí, 02.12.2019 09:00 - Úterý, 03.12.2019 18:00

Lukáš Palatinus, Mariana Klementová, Petr Brázda

Tento workshop vysvětluje a demonstruje metodu elektronové difrakční tomografie. S využitím praktických příkladů předvádí celý proces počínající sběrem elektronových difrakčních dat a jejich zpracováním, pokračující řešení fázového problému a završený upřesněním krystalové struktury za využití kinematické nebo dynamické teorie.

Stránka workshopu
Stránka programu Jana2006
Ostatní workshopy tohoto typu

Oznámení / Pátek, 13.12.2019 14:00

Obhajoba disertační práce k získání titulu "doktor věd": doc. Mgr. Alexandr Malijevský, Ph.D.

Obhajoba disertační práce doc. Mgr. Alexandra Malijevského, Ph.D., "Geometry induced phase transitions at patterned surfaces“ se koná 13. prosince 2019 ve 14:00 hodin před komisí Fyzika kondenzovaných systémů v zasedací síni Fyzikálního ústavu AV ČR, Cukrovarnická 10/112, 162 00 Praha 6.

Teze disertace

Oponenti:
prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
MSc. Anna Maciolek, DSc. - Institute of Physical...

Workshop / Čtvrtek, 06.02.2020 09:00 - Pátek, 07.02.2020 18:00

Michal Dušek, Václav Petříček, Jan Rohlíček

Workshopy "Ad hoc" o programu Jana2006 jsou dvoudenní akce pořádané autory krystalografického programu Jana2006. Účastníci workshopu si sami vybírají témata, která jsou vyvěšena na webové stránce jana.fzu.cz, a workshop se koná, jakmile se několik osob shodne na výběru témat.