Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 14 výsledkům
Název Autor
Hematitové fotoanody s plně kontrolovatelnou texturou vhodné pro zvýšení efektivity solárního rozkladu vody

Š. Kment, P. Schmuki, Z. Hubička, L. Machala, R. Kirchgeorg, N. Liu, L. Wang, K. Lee, J. Olejníček, M. Čada, I. Gregora, R. Zbořil

Měření nábojové asymetrie v dvou-leptonových rozpadech párové produkce top kvarků v proton-protonových srážkách při √s = 7 TeV v detektoru ATLAS

G. Aad et al. (ATLAS Collaboration, z FZU: J. Chudoba, M. Havránek, J. Hejbal, T. Jakoubek, O. Kepka, A. Kupčo, V. Kůs, M. Lokajíček, R. Lysák, M. Marčišovský, M. Mikeštíková, S. Němeček, P. Šícho, P. Staroba, M. Svatoš, M. Taševský & V. Vrba)

Objasnění mechanismu nestability cyklické superelastické deformace materiálů NiTi pomocí in-situ rentgenové difrakce

P. Sedmák, P. Šittner, J. Pilch, C. Curfs

Observatoř Pierra Augera a kosmické záření extrémních energií

A. Aab et al.(The Pierre Auger Collaboration), M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Grygar, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha

Optimalizace složení epitaxních vrstevnatých scintilátorů z Cedopovaných multikomponentních granátů

P. Průša, M. Kučera, J. A. Mareš, Z. Onderišinová, M. Hanuš, V. Babin, A. Beitlerová, M. Nikl

Přesné určení struktury mikrokrystalů pomocí precesní elektronové difrakční tomografie a dynamické difrakce

L. Palatinus, V. Petříček, C. A. Correa

Realizace základního stavebního kamene Hundova kovu

A. Khajetoorians, M. Valentyuk, M. Steinbrecher, T. Schlenk, A. Shick, J. Kolorenč, A. Lichtenstein, T. O. Wehling, R. Wiesendanger, J. Wiebe

Rychlá anihilace v magnetickém poli v režimu bez relativistických srážek buzená dvěmi ultra krátkými laserovými pulzy

Y. J. Gu, O. Klimo, D. Kumar, Y. Liu, S. K. Singh, T. Zh. Esirkepov, S. V. Bulanov, S. Weber, G. Korn

Řízení topografie a elektronové struktury grafenu s využitím monodisperzních nanočástic

J. Vejpravová, B. Pacáková, J. Endres, A. Mantlíková, T. Verhagen, V. Valeš, O. Frank, M. Kalbac, A. Repko

Sledování srážkových ionizačních frekvencí v hustém hliníkovém plazmatu na femtosekundových časových škálách

S. M. Vinko, O. Ciricosta, T. R. Preston, D. S. Rackstraw, C. R. D. Brown, T. Burian, J. Chalupský, B. I. Cho, H. K. Chung, K. Engelhorn, R. W. Falcone, R. Fiokovinini, V. Hájková, P. A. Heimann, L. Juha, H. J. Lee, R. W. Lee, M. Messerschmidt, B. Nagler, W. Schlotter, J. J. Turner, L. Vyšín, U. Zastrau, J. S. Wark

Světelná emise trionu v křemíkových nanokrystalech s přímým zakázaným pásem potvrzená pomocí nízkoteplotní spektroskopie jednotlivých nanokrystalů

K. Kůsová, I. Pelant, J. Valenta

Unikátní efekt při aplikaci elektrického pole na nové kapalně krystalické deriváty kyseliny mléčné

V. Novotná, M. Glogarová, M. Kašpar, V. Hamplová, L. Lejček, D. Pociecha