150 J diodově buzený pevnolátkový laser pracující na úrovni 1,5 kW

Text

Publikovali jsme zvýšení energie laseru Bivoj na 146 J při opakovací frekvenci 10 Hz a délce pulsu 10 ns. Bivoj je kryogenně chlazený diodově buzený deskový laser, jehož výstup byl omezen mezí poškození jeho optických prvků. Tuto mez poškození se povedlo po 4 letech vývoje navýšit a zvýšit výkon laseru o 40% oproti dosavadnímu světovému rekordu pro více Jouleové systémy. Nyní je výkon Bivoje omezen jen budící energií. Vývoj prvků s vysokou mezí poškození umožní konstrukci levnějších a kompaktnějších pulzních laserových systému s vysokým středním výkonem.

Vývoj výstupní energie laseru BIVOJ v čase
Popis
Vývoj výstupní energie laseru BIVOJ v čase

Kontaktní osobaIng. Martin Divoký, Ph.D.

Spolupracující subjekt:

Central Laser Facility, STFC, Didcot, Velká Británie