Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 170 výsledkům
Název Autor
Granátové scintilátory s vynikajícími charakteristikami časování: materiály, inženýrství epitaxí v kapalné fázi

P. Průša, M. Kučera, V. Babin, P. Brůža, D. Pánek, A. Beitlerová, J. A. Mareš, M. Hanuš, Z. Lučeničová, M. Nikl

Jak moc je husté hořčíkové plazma „průhledné“ v měkké rentgenové oblasti?

T. R. Preston, S. M. Vinko, O. Ciricosta, P. Hollebon, H. K. Chung, G. L. Dakovski, J. Krzywinski, M. Minitti, T. Burian, J. Chalupsky, V. Hájková, L. Juha, V. Vozda, U. Zastrau, R. W. Lee, J. S. Wark

Lokalizace vodíkových atomů pomocí elektronové difrakce

L. Palatinus, P. Brázda, P. Boullay, O. Perez, M. Klementová, S. Petit, V. Eigner, M. Zaarour, S. Mintova

Luminiscence a záchyt náboje v monokrystalech Cs<sub>2</sub>HfCl<sub>6</sub>: Optická studie a studie elektronové paramagnetické rezonance

R. Král, V. Babin, E. Mihóková, M. Buryi, V. V. Laguta, K. Nitsch, M. Nikl

Magnetismus atomu holmia adsorbovaného na povrchu platiny

A. B. Shick, D. S. Shapiro, J. Kolorenč, A. I. Lichtenstein

Nanodvojčatění ve slitinách s magnetickou tvarovou pamětí

L. Straka, J. Drahokoupil, P. Veřtát, J. Kopeček, M. Zelený, H. Seiner, O. Heczko

Neočekávané feroelektrické a magnetické fáze v multiferoelektrické keramice 2H-BaMnO<sub>3</sub>

S. Kamba, D. Nuzhnyy, M. Savinov, P. Tolédano, V. Laguta, P. Brázda, L. Palatinus, F. Kadlec, F. Borodavka, C. Kadlec, P. Bednyakov, V. Bovtun, M. Kempa, D. Kriegner, J. Drahokoupil, J. Kroupa, J. Prokleška, K. Chapagain, B. Dabrowski, V. Goian

Polykrystalická diamantová vrstva jako ochrana povrchu Zr slitin proti difuzi kyslíku a vodíku: prodloužení životnosti jaderného paliva

J. Škarohlíd, P. Ashcheulov, R. Škoda, A. Taylor, R. Čtvrtlík, J. Tomáštík, F. Fendrych, J. Kopeček, V. Cháb, S. Cichoň, P. Sajdl, J. Macák, P. Xu, J.M. Partezana, J. Lorinčík, J. Prehradná, M. Steinbrück, I. Kratochvílová

Pozorování rozptylu světla na světle ve srážkách těžkých iontů v detektoru ATLAS na LHC

J. Chudoba, J. Hejbal, O. Hladík, T. Jakoubek, O. Kepka, A. Kupčo, V. Kús, M. Lokajíček, R. Lysák, M. Marčišovský, M. Mikeštíková, S. Němeček, O. Penc, P. Šícho, P. Staroba, M. Svatoš, M. Taševský, M. Aaboud et al.

Pozorování velkoškálové anizotropie směrů příletů kosmického záření s energií nad 8 x 10^18 eV

A. Aab et al. (The Pierre Auger Collaboration, z FZU: J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček & J. Vícha)

QED kaskáda s 10 PW třídy laserů

M. Jirka, O. Klimo, M. Vranic, S. Weber, G. Korn

Segregace příměsí na hranicích zrn a její vliv na křehkost materiálu

P. Lejček, M. Šob, V. Paidar