Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 201 výsledku
Název Autor
Teplotní závislost Urbachovy energie olovnato-jodidových perovskitů

M. Ledinský, T. Schönfeldová, J. Holovský, E. Aydin, Z. Hájková, L. Landová, N. Neyková, A. Fejfar, S. De Wolf

Termomechanické experimenty a teorie vysvětlující nevratnou martenzitickou transformaci ve slitině NiTi při zvýšených teplotách

L. Heller, P. Šittner, P. Sedlák, H. Seiner, O. Tyc, L. Kadeřávek, P. Sedmák, M. Vronka,

Vliv anomální fázové koherence na vodivost magnetických topologických izolátorů Mn :Bi<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>

V. Tkáč et al. (z FZU: M. Vondráček, J. Honolka)

Vratná deformace v silně deformovaných vláknech slitiny NiTi

Y. Chen, O. Tyc, L. Kadeřávek, O. Molnárová, L. Heller, P. Šittner

Vznik plazmového kanálu v plynu z aerosolového injektoru nanočástic ozářeném NIR laserem

E. Klimešová, O. Kulyk, Yanjun G, L. Dittrich, G. Korn, J. Hajdu, M. Krikunova, J. Andreasson

 

Zdroj koherentních XUV impulzů s vysokým výkonem pro uživatelské aplikace

O. Hort, M. Albrecht, V. E. Nefedova, O. Finke, D. D. Mai, S. Reyné, F. Giambruno, F. Frassetto, L. Poletto, J. Andreasson, J. Gautier, S. Sebban, J. Nejdl

Zobrazení a zápis magnetických domén v nekolineárním antiferomagnetu Mn<sub>3</sub>Sn

Reichlova, H., Janda, T., Godinho, J. et al. (z FZU J. Godinho, D. KriegnerJ. Železný, Z. Šobáň, T. Jungwirth, J. Wunderlich)

Zpřesnění limitů modifikované gravitace pomocí helioseismologie

I. D. Saltas, I. Lopes

Autolokalizace děr v krystalech granátů Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub> a Lu<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>

V. Laguta, M. Buryi, J. Pejchal, V. Babin, M. Nikl

Časoprostorové proměnlivé magnetické pole zvyšuje úroveň cytosolického Ca<sup>2+</sup> a indukuje polymerizaci aktinu pomocí aktivace napěťově řízených sodíkových kanálů v buňkách kosterního svalstva

M. Rubio Ayala, T. Syrovets, S. Hafner, V. Zablotskii, A. Dejneka, T. Simmet

Další rozvoj techniky vysokého rozlišení molekul a nanostruktur pomocí rastrovacích mikroskopů s funkčními hroty

J. Peng, D. Cao, Z. He, J. Guo, P. Hapala, R. Ma, B. Cheng, J. Chen, W. J. Xie, X.-Zh. Li, P. Jelínek, L.-M. Xu, Y. Q. Gao, E.-G. Wang, Y. Jiang

J. Peng, J. Guo, P. Hapala, D. Cao, R. Ma, B. Cheng, L. Xu, M. Ondráček, P. Jelínek, E. Wang, Y. Jiang

B. de la Torre, M. Švec, P. Hapala, J. Redondo, O. Krejčí, R. Lo, D. Manna, A. Sarmah, D. Nachtigallová, J. Tuček, P. Błoński, M. Otyepka, R. Zbořil, P. Hobza, P. Jelínek

Deformační mechanismus v paměťových slitinách NiTi při zvýšených teplotách

P. Šittner, P. Sedlák, H. Seiner, P. Sedmák, J. Pilch, R. Delville, L. Heller, L. Kadeřávek