Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 170 výsledkům
Název Autor
Mapování elektrostatického silového pole jednotlivých molekul z obrázků rastrovacích mikroskopů s vysokým rozlišením

P. Hapala, M. Švec, O. Stetsovych, M. Ondráček, P. Mutombo, P. Jelínek, N. J. van der Heijden, J. van der Lit, I. Swart

Mechanické struktury s nanostrukturovanými kompozitními povlaky deponované pomocí impulzního magnetronového naprašování

Q. Fu, G. Lorite, M. Rashid, R. Neuhaus, M. Čada, Z. Hubička, O. Pitkanen, T. Selkala, J. Uusitalo, C. Glanz, I. Kolaric, K. Kordas, C. Nicolescu, G. Toth

Působení nanočástic kobaltnato-zinečnatého feritu obaleného oxidem křemičitým na DNA, lipidy a proteiny mesenchymálních kmenových buněk z kostní dřeně potkanů

B. Novotná, K. Turnovcová, P. Veverka, P. Rössner, Jr., Y. Bagryantseva, V. Herynek, P. Žvátora, M. Vosmanská, M. Klementová, E. Syková, P. Jendelová

Spontánní spinové textury v multiorbitálních Mottových systémech

J. Kuneš, D.Geffroy

Studie odhalila nové vlastnosti molekul vody

B. P. Gorshunov, V. I. Torgashev, E. S. Zhukova, V. G. Thomas, M. A. Belyanchikov, C. Kadlec, F. Kadlec, M. Savinov, T. Ostapchuk, J. Petzelt, J. Prokleška, P. V. Tomas, E. V. Pestrjakov, D. A. Fursenko, G. S. Shakurov, A. S. Prokhorov, V. S. Gorelik, L. S. Kadyrov, V. V. Uskov, R. K. Kremer, M. Dressel

Testování hadronických interakcí na ultra-vysokých energiích pomocí atmosférických spršek měřených na Observatoři Pierra Augera

A. Aab et al. (The Pierre Auger Collaboration, z FZU: J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček & J. Vícha)

Úloha časově proměnné frekvence laserových impulsů pro zesilování Brillouinovy plazmy v silně vázaném systému

M. Chiaramello, F. Amiranoff, C. Riconda, S. Weber

W-symetrie, topologický vertex a affinní Yangián

T. Procházka

YAG:Eu<sup>2+</sup> luminofor

L. Havlák, J. Bárta, M. Buryi, V. Jarý, E. Mihóková, V. Laguta, P. Boháček, M. Nikl

Zrychlení protonů od nanosekundových laserových pulzů z kryogenních tenkovrstvých vodíkových pásků

D. Margarone, A. Velyhan, J. Dostal, J. Ullschmied, J. P. Perin, D. Chatain, S. Garcia, P. Bonnay, T. Pisarczyk, R. Dudzak, M. Rosinski, J. Krasa, L. Giuffrida, J. Prokupek, V. Scuderi, J. Psikal, M. Kucharik, M. De Marco, J. Cikhardt, E. Krousky, Z. Kalinowska, T. Chodukowski, G. A. P. Cirrone, G. Korn

Hematitové fotoanody s plně kontrolovatelnou texturou vhodné pro zvýšení efektivity solárního rozkladu vody

Š. Kment, P. Schmuki, Z. Hubička, L. Machala, R. Kirchgeorg, N. Liu, L. Wang, K. Lee, J. Olejníček, M. Čada, I. Gregora, R. Zbořil

Měření nábojové asymetrie v dvou-leptonových rozpadech párové produkce top kvarků v proton-protonových srážkách při √s = 7 TeV v detektoru ATLAS

G. Aad et al. (ATLAS Collaboration, z FZU: J. Chudoba, M. Havránek, J. Hejbal, T. Jakoubek, O. Kepka, A. Kupčo, V. Kůs, M. Lokajíček, R. Lysák, M. Marčišovský, M. Mikeštíková, S. Němeček, P. Šícho, P. Staroba, M. Svatoš, M. Taševský & V. Vrba)