LIDÉ JSOU ZÁKLADEM
NAŠICH ÚSPĚCHŮ

Patříme mezi nejúspěšnější výzkumné instituce v České republice. Naše vědecké týmy posouvají hranice poznání v oblasti fyziky, pracují na unikátních výzkumných tématech a projektech a svou činností přispívají ke zvýšení úrovně znalostí a vzdělanosti. Máme silné technické a administrativní zázemí a lidé v těchto odděleních jsou nám oporou. Naše týmy se neustále rozvíjejí a vzdělávají. Pracujeme společně, abychom naplňovali poslání naší instituce.

 

 

 

NAŠE HODNOTY

Integrita

Vytváříme otevřené a respektující prostředí. Jako veřejná výzkumná organizace vnímáme závazek vůči efektivnímu využívání veřejných zdrojů. Podporujeme otevřený přístup k výsledkům výzkumu a transparentní a etický přístup k vědecké práci.

Spolupráce

Pracujeme v mezinárodních vědeckých týmech. Klademe důraz na budování zdravých pracovních vztahů založených na otevřené komunikaci a vzájemném respektu. Spolupráce jednotlivců i týmů je základem úspěchu naší organizace.

 

Profesionalita

Profesní a osobní motivace a disciplína přispívají k dodržování náročných standardů vědecké práce. Vysoká odbornost a kritické myšlení nám pomáhají k dosahování vědecké excelence. Dbáme na odpovědné rozhodování při přípravě a realizaci našich projektů.

Rozvoj

Celoživotní vzdělávání a rozvoj jsou součástí naší organizační kultury. Klademe důraz na rozvoj vlastních znalostí a dovedností, pracujeme s mladými talenty a vychováváme další generace vědců. Naše aktivity pro veřejnost přispívají k popularizaci fyziky a přibližování aktuálních vědeckých témat.

CO NABÍZÍME

Pro naše zaměstnance vytváříme otevřené, férové a respektující prostředí. Podporujeme podmínky pro udržení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Nabízíme pracovní uplatnění na plný nebo zkrácený úvazek, případně také formou dohod o provedení práce či činnosti. Našim zaměstnancům poskytujeme řadu benefitů a zaměstnaneckých výhod. 

 

 

Více o benefitech pro naše zaměstnance

OCENĚNÍ HR EXCELLENCE
IN RESEARCH

Od 26. dubna 2019 jsme držitelem HR Excellence in Research Award, prestižního ocenění udělovaného Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Přečtěte si více!

NAŠI LIDÉ

Zajímá Vás, jak to u nás chodí? Podívejte se, co o práci ve FZU řekli naši kolegové a kolegyně.

Name
Terézia Jurkovičová

Adresa

Terézia Jurkovičová z laboratoře analytické chemie je jednou z absolventek našeho Mentoringového programu. Poslechněte si, jak jí účast v programu pomohla nejen se skloubením mateřství a návratu do práce po rodičovské dovolené.

 

 

Name
Jakub Vícha

Adresa

Touha rozkrývat záhady fyziky a fascinace vesmírným tajemnem jsou hnacími motory pro výzkum Jakuba Víchy. Práce na největší současné observatoři kosmického záření na světě, Observatoři Pierra Augera, mu však nebrání věnovat svůj čas i rodinnému životu a sportu.

 

Name
Jan Brajer

Adresa

Jan Brajer, vedoucí oddělení průmyslové aplikace laserů, přibližuje činnost centra HiLASE. Podívejte se, jakým oblastem se v rámci výzkumu a vývoje laserových technologií naši kolegové v Dolních Břežanech věnují.

 

 

Name
Alena Bakalová

Adresa

Studium kosmického záření umožnilo Aleně Bakalové z oddělení astročásticové fyziky propojit její dva velké zájmy – částicovou fyziku a astrofyziku. Podívejte se ve videu, na čem pracuje a kdo je její inspirací pro výzkum.

 

 

Name
Judita Anthi

Adresa

Příležitost dokončit doktorát v týmu Dr. Lísalové byla významným impulzem pro Juditu Anthi, která do té doby vědeckou kariéru příliš nezvažovala. Jako doktorandka mohla v laboratoři funkčních biorozhraní skloubit své studium s prací a ujasnit si, kam povedou její další kariérní kroky.

 

 

Name
Pavla Federičová

Adresa

Pavla Federičová pracuje na výzkumu v Laboratoři pro testování křemíkových detektorů. Ve videu se dozvíte, jaké experimenty v laboratoři provádí, jaká byla její cesta do FZU a jakým nejrůznějším činnostem se může v rámci své práce věnovat.