Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 12 výsledkům
Název Autor
d0 feromagnetismus na rozhraní mezi nemagnetickými perovskitovými materiály

R. Oja, M. Tyunina, L. Yao, T. Pinomaa, T. Kocourek, A. Dejneka, O. Stupakov, M. Jelinek, V. Trepakov, S. van Dijken, R. M. Nieminen

Detekce elektricky modulovaného inverzniho spinového Hallova jevu v Fe/GaAs heterostrukturách

K. Olejník, J. Wunderlich, A. C. Irvine, R. P. Campion, V. P. Amin, J. Sinova, T. Jungwirth

Experimentální sestava multifunkčního lineárně-optického kloneru kvantových bitů

K. Lemr, K. Bartkiewicz, A. Černoch, J. Soubusta, A. Miranowicz

Extrémní stavy hmoty: vznik velmi horkého plazmatu o hustotě pevné látky pomocí rentgenového laseru na volných elektronech

S. M. Vinko, O. Ciricosta, B.-I. Cho, K. Engelhorn, H.-K. Chung, C. R. D. Brown, T. Burian, J. Chalupský, R. Falcone, C. Graves, V. Hájková, A. Higginbotham, L. Juha, J. Krzywinski, H.J. Lee, M. Messerschmidt, C. Murphy, Y. Ping, A. Scherz, W. Schlotter, S.Toleikis, J.J. Turner, L. Vyšín, T. Wang, B. Wu, U. Zastrau, D. Zhu, R. W. Lee, P.A. Heimann, B. Nagler, J. S. Wark

Chemické rozlišení jednotlivých atomů v nanostrukturách na površích polovodičů

M. Setvín, P. Mutombo, M. Ondráček, Z. Majzik, M. Švec, V. Cháb, I. Ošťádal, P. Sobotík, P. Jelínek

Měření inklusivní produkce jetů u srážek proton-antiproton při √s=1.96 TeV

V. M. Abazov et al. (D0 Collaboration, z FZU: A. Kupčo, M. Lokajíček)

Nová měření nepružného účinného průřezu proton-vzduch při √s=57 TeV z Pierre Auger Observatory

P. Abreu et al. (The Pierre Auger Collaboration, z FZU: M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, L. Nožka, M. Nyklíček, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, J. Schovancová, P. Schovánek, R. Šmída, P. Trávníček, J. Vícha)

Rezonantní magnetická odezva mikrokuliček TiO<sub>2</sub> na terahertzových frekvencích

H. Němec, C. Kadlec, F. Kadlec, P. Kužel, R. Yahiaoui, U-C. Chung, C. Elissalde, M. Maglione, P. Mounaix

Spatřena nová částice při hledání Higgsova bosonu na detektoru ATLAS v LHC

G. Aad et al. (ATLAS Collaboration, z FZU: J. Bohm, J. Chudoba, P. Gallus,J. Gunther, T. Jakoubek, V. Juranek, O. Kepka, A. Kupco, V. Kus, M. Lokajicek, M. Marcisovsky, M. Mikestikova, M. Myska, S. Nemecek, P. Ruzicka, J. Schovancova, P. Sicho, P. Staroba, M. Svatos, M. Tasevsky, V. Vrba, M. Zeman)

Symetrie v uspořádání supravodivého stavu PuCoGa<sub>5</sub> odpovídá Cooperovým párům

D. Daghero, M. Tortello, G. A. Ummarino, J.-C. Griveau, E. Colineau, R. Eloirdi, A. B. Shick, J. Kolorenč, A.I. Lichtenstein, R. Caciuffo

Zlepšení parametrů laserem řízené akcelerace iontů pomocí nanostruktur na terči

D. Margarone, O. Klimo, I. J. Kim, J. Prokupek, J. Limpouch, T. M. Jeong, T. Mocek, J. Psikal, H. T. Kim, J. Proska, K. H Nam, L. Stolcova, I.W. Choi, S. K. Lee, J. H. Sung, T. J. Yu, G. Korn

Změna antiferomagnetického izolátoru v paramagnetický kov: studie teplotní závislosti magnetického uspořádání a elektrické vodivosti pro Sr<sub>2</sub>IrO<sub>4</sub> a Ba<sub>2</sub>IrO<sub>4</sub>

R. Arita, J. Kuneš, A.V. Kozhevnikov, A. G. Eguiluz, M. Imada