Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 53 výsledkům
Název Autor
Modelování segregace příměsí na hranicích zrn a predikce potřebných parametrů

P. Lejček and S. Hofmann

Nový materiál pro 5G mobilní sítě

N.M. Dawley, E.J.Marksz, A.M. Hagerstrom, G.H. Olsen, M.E. Holtz, V. Goian, C. Kadlec, J. Zhang, X. Lu, J.A. Drisko, R. Uecker, S. Ganschow, C.J. Long, J.C. Booth, S. Kamba, C.J. Fennie, D.A. Muller, N.D. Orloff, D.G. Schlom

Řízení magnetické koercivity tepelným zpracováním monokrystalů Heuslerových slitin Ni-Mn-Ga (-B) vykazujících efekt magnetické tvarové paměti

L. Straka, L. Fekete, M. Ramesa, E. Belas, O. Heczko

Termomechanické experimenty a teorie vysvětlující nevratnou martenzitickou transformaci ve slitině NiTi při zvýšených teplotách

L. Heller, P. Šittner, P. Sedlák, H. Seiner, O. Tyc, L. Kadeřávek, P. Sedmák, M. Vronka,

Transport náboje v nanomateriálech

P. Kužel and H. Němec

Vratná deformace v silně deformovaných vláknech slitiny NiTi

Y. Chen, O. Tyc, L. Kadeřávek, O. Molnárová, L. Heller, P. Šittner

Další rozvoj techniky vysokého rozlišení molekul a nanostruktur pomocí rastrovacích mikroskopů s funkčními hroty

J. Peng, D. Cao, Z. He, J. Guo, P. Hapala, R. Ma, B. Cheng, J. Chen, W. J. Xie, X.-Zh. Li, P. Jelínek

Deformační mechanismus v paměťových slitinách NiTi při zvýšených teplotách

P. Šittner, P. Sedlák, H. Seiner, P. Sedmák, J. Pilch, R. Delville, L. Heller, L. Kadeřávek

Elektrickým polem indukovaný přechod z nesouměřitelně do souměřitelně modulované fáze

K. Li, X. L. Zhu, X. Q. Liu, X. Ma, M. S. Fu, J. Kroupa, S. Kamba, X. M. Chen

Experimentální měření energetických podmínek diamantové nukleace odhaluje klasické i neklasické rysy

M. A. Gebbie, H. Ishiwata, P. J. McQuade, V. Petrák, A. Taylor, Ch. Freiwald, J. E. Dahl, R. M. K. Carlson, A. A. Fokin, P. R. Schreiner, Z. X. Shen, M. Nesládek, N. A. Melosh

Komplexní charakterizace sintrovaného kompozitu lehkého kovu – titanu a feromagnetické slitiny s tvarovou pamětí CoNiAl

J. Kopeček, K. Bartha, R. Mušálek, Z. Pala, T. Chráska, P. Beran, V. Ryukhtin, P. Strunz, J. Nováková, J. Stráský, P. Novák, O. Heczko, M. Landa, H. Seiner, M. Janeček

Nanokrystalický borem dopovaný diamant jako korozi odolná anoda pro oxidaci vody pomocí křemíkových fotoelektrod

P. Ashcheulov, A. Taylor, V. Mortet, A. Poruba, F. Le Formal, H. Krýsová, M. Klementová, P. Hubík, J. Kopeček, J. Lorinčík, J.-H. Yum, I. Kratochvílová, L. Kavan, K. Sivula