Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 201 výsledku
Název Autor
Přehledový článek o použití HfO<sub>2</sub> tenkých vrstev v energeticky nezávislých pamětech

W. Banerjee, A. Kashir, and S. Kamba

150 J diodově buzený pevnolátkový laser pracující na úrovni 1,5 kW

M. Divoký et al. (z FZÚ: M. Divoky, J. Pilař, M. Hanuš, P. Navrátil, O. Denk, P. Severová, M. Smrž, T. Mocek)

Elektromagnetické a elektronové prstence vznikající při interakci intenzivních laserových svazků s podkritickým plazmatem

P. Valenta, G. M. Grittani, C. M. Lazzarini, O. Klimo, and S. V. Bulanov

 

Experimentálně snadno dosažitelný přístup pro určení nelokálních korelací N-partitního systému pomocí nerovností Bellova typu

Artur Barasiński, Antonín Černoch, Wiesław Laskowski, Karel Lemr, Tamás Vértesi, Jan Soubusta

 

Funkční povrchy na bázi LIPSS vytvořené multisvazkovým nanostrukturováním 2601 svazky s využitím měření tepelných dějů v reálném čase

P. Hauschwitz et al. (z FZU: P. Hauschwitz, R. Bičišťová, J. Mužík, D. Štepánková, J. Brajer, D. Rostohar, J. Kopeček, M. Smrž, T. Mocek)

Gd-admixované monokrystaly (Lu,Gd)AlO<sub>3</sub>: průlom ve scintilátorech na bázi těžkých perovskitů

M. Pokorný, V. Babin, A. Beitlerová, K. Jurek, Jan Polák, J. Houžvička, D. Pánek, T. Parkman, V. Vaněček, M. Nikl

Kontrola kvantového topologického fázového přechodu v π-konjugovaných polymerech

H. González-Herrero, J. I. Mendieta-Moreno, Sh. Edalatmanesh, J. Santos, N. Martín, D. Écija, B. de la Torre, P. Jelinek

Návrh experimentální metody umožňující zmapovat martenzitické mikrostruktury v zrnech deformovaného polykrystalu

O. Molnárová, O. Tyc, L. Heller, H. Seiner, P. Šittner 

Nová relativistická teorie s modifikovanou Newtonovskou dynamikou

Constantinos Skordis, Thomas Zlosnik

Pikosekundová nelineární optoelektronika v epitaxním grafenu

V. C. Paingad, J. Kunc, M. Rejhon, I. Rychetský, I. Mohelský, M. Orlita, and P. Kužel

 

Plasmonem asistovaná modifikace povrchu a ladění vlastností 2D materiálů- MXenů

A. Zabelina, D. Zabelin, E. Miliutina, J. Lancok, V. Svorcik, S. Chertopalov and O. Lyutakov

Pozorování fotonem indukované produkce páru bosonů W^+ W^- ve srážkách protonů při energii 13 TeV pomocí detektoru ATLAS

ATLAS Collaboration (z FZÚ: Chudoba J., Hejbal J., Hladik O., Jacka P., Jakoubek T., Kepka O., Kroll J., Kupco A., Lokajicek M., Lysak R., Marcisovsky M., Mikestikova M., Nemecek S., Penc O., Sicho P., Staroba P., Svatos M., Tasevsky M.)