Experimentálně snadno dosažitelný přístup pro určení nelokálních korelací N-partitního systému pomocí nerovností Bellova typu

Text

Vícečásticové kvantově-provázané (entanglované) stavy hrají důležitou roli při kvantově kryptografické komunikaci více uživatelů nebo při zpracování kvantové informace. Je složité a časově náročné testovat tyto vygenerované, popř. přenesené stavy. U tří částic existují desítky nerovností Bellova typu.

V této práci jsme identifikovali nejvhodnější sadu nerovností pro prokázání tříčásticového entanglementu v případě náhodně se měnících referenčních bází, čímž jsme prokázání entanglementu výrazně zjednodušili.

Schéma experimentální sestavy pro přípravu a měření tříqubitových provázaných stavů
Popis
Schéma experimentální sestavy pro přípravu a měření tříqubitových provázaných stavů HWP: půlvlnná destička, QWP: čtvrtvlnná destička, BBO: dvojice nelineárních krystalů generující polarizačně provázané fotonové páry, POL: polarizátor, IF: pásmový spektrální filtr, BD: dvojlomný krystal rozdělující svazek dle polarizace, DET: detektor, CC: elektronika pro filtraci současných detekcí.

Kontaktní osoba: Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.

Spolupracující subjekt:

Univerzita Palackého Olomouc

Vratislavská univerzita

Univerzita v Gdaňsku

Ústav jaderného výzkumu Maďarské akademie věd