Elektromagnetické a elektronové prstence vznikající při interakci intenzivních laserových svazků s podkritickým plazmatem

Text

Autoři v této práci studují vývoj příčného profilu vysokovýkonného laserového svazku v nízkohustotním plazmatu pomocí analytického modelování a 3D počítačových simulací v kontextu rozvoje zdrojů tvrdého elektromagnetického záření a laserem urychlených nabitých částic.

Práce zahrnuje objev mechanismů vedoucích ke vzniku elektromagnetických a elektronových prstenců během interakce a popisuje, jakým způsobem lze řídit parametry těchto struktur. Získané poznatky mohou vést např. k rozvoji nových diagnostických metod pro určování režimů interakce laseru s plazmatem.

Vývoj elektromagnetického prstence v plazmatu
Popis
Vývoj elektromagnetického prstence v plazmatu Vizualizace intenzity laserového svazku (červeně) a elektronové hustoty (šedě) během interakce získané pomocí 3D počítačové simulace. Projekce zobrazují řezy v rovinách xyxz.

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Valenta

prof. Sergey Vladimirovich Bulanov

Spolupracující subjekty:

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze

Kansai Photon Science Institute

National Institutes for Quantum Science and Technology, Japonsko