Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 203 výsledkům
Název Autor
Nízkoteplotní syntéza transparentních vodivých diamantových elektrod dopovaných bórem pro optoelektronické aplikace: Role vodíku na elektrické vlastnosti

P. Ashcheulov, A. Taylor, Z. Vlčková Živcová, P. Hubík, J. Honolka, M. Vondráček, M. Remzová, J. Kopeček, L. Klimša, J. Lorinčik, M. Davydova, Z. Remeš, M. Kohout, A.M. Beltran, V. Mortet

Nová třída kvazimetalických π-konjugovaných topologických polymerů

B. Cirera, A. Sánchez-Grande, B. de la Torre, J. Santos, Sh. Edalatmanesh, E. Rodríguez-Sánchez, K. Lauwaet, B. Mallada, R. Zbořil, R. Miranda, O. Gröning, P. Jelínek, N. Martín, D. Ecija

Oddělení grafenu od substrátu pomocí měkkého rentgenového laseru

V. Vozda, T Burian, J. Chalupský, J. Čechal, V. Hájková, L. Juha, M. Krůs, N. Medvedev, J. Kunc

Polarizace doménových hranic v SrTiO<sub>3</sub> studována pomocí vrstevnatých group a symetrie parametru uspořádání

W. Schranz, C. Schuster, A. Tröster, I. Rychetský

Příspěvky k polarizaci a překlápění polarizace v antifázových hranicích SrTiO<sub>3</sub> a PbZrO<sub>3</sub>

W. Schranz, A. Tröster, I. Rychetský

 

Výroba funkčních superhydrofóbních povrchů na plastech vyztužených uhlíkovými vlákny metodou IR a UV interferenčního strukturování

P. Hauschwitz et al.

Vytvoření multiferoického EuO pomocí epitaxního mechanického napětí

V. Goian, R. Held, E. Bousquet, Y. Yuan, A. Melville, H. Zhou, V. Gopalan, P. Ghosez, N. A. Spaldin, D. G. Schlom, and S. Kamba

Zdánlivě anizotropní magnetodielektrický jev v izotropní keramice EuTiO<sub>3</sub>

D. Repček, C. Kadlec, F. Kadlec, M. Savinov, M. Kachlík, J. Drahokoupil, P. Proschek, J. Prokleška, K. Maca, and S. Kamba

Elektroluminiscence injekcí nosičů náboje pomocí hrotů funkcionalizovaných CO

J. Doležal, P. Merino, J. Redondo, L. Ondič, A. Cahlík, M. Švec

Elektronová difrakce jako metoda stanovení absolutní konfigurace molekul ve farmaceutickém nanokrystalu

P. Brázda, L. Palatinus, M. Babor

Generace elektromagnetického výtrysku během anihilace magnetického pole při relativistické interakci laseru s plasmatem

Y. J. Gu, F. Pegoraro, P. V. Sasorov, D. Golovin, A. Yogo, G. Korn, and S. V. Bulanov

Modelování segregace příměsí na hranicích zrn a predikce potřebných parametrů

P. Lejček and S. Hofmann