Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 8 výsledkům
Název Autor
Budoucnost kvantové informatiky: experimentální sestava lineárně-optického c-phase hradla

K. Lemr, A. Černoch, J. Soubusta, K. Kieling, J. Eisert, M. Dušek

Měření účinného průřezu rozptýleného e±p a strukturní funkce protonu F<sub>L</sub>

F. D. Aaron et al. (H1 Collaboration in DESY Hamburg, z FZU: J. Cvach, P. Reimer, J. Zálešák)

Narušení směrové symetrie ve feromagnetických polovodičích (Ga,Mn)As a (Ga,Mn)(As,P) vysvětleno detekcí vrstevných chyb

M. Kopecký, J. Kub, F. Máca, J. Mašek, O. Pacherová, A. W. Rushforth, B. L. Gallagher, R. P. Campion, V. Novák, T. Jungwirth

Nové antiferomagnetické spintronické součástky

Publikace 1: T. Jungwirth, V. Novák, X. Martí, M. Cukr, F. Máca, A. B. Shick, J. Mašek, P. Horodyská, P. Němec, V. Holý, J. Zemek, P. Kužel, I. Němec, B. L. Gallagher, R. P. Campion, C. T. Foxon, J. Wunderlich

 

Publikace 2: B. G. Park, J. Wunderlich, X. Martí, V. Holý, Y. Kurosaki, M. Yamada, H. Yamamoto, A. Nishide, J. Hayakawa, H. Takahashi, A. B. Shick, T. Jungwirth
 

Rozpad krystalové mřížky při přechodu pevné hmoty v plazma: studium elektronové teploty a hustoty a jejich vývoje bez počítačových simulací

E. Galtier, F. B. Rosmej,T. Dzelzainis, D. Riley, F.Y. Khattak, P. Heimann, R.W. Lee, A. J. Nelson, S. M. Vinko, T. Whitcher, J. S. Wark, T. Tschentscher, S. Toleikis, R. R. Faüstlin, R. Sobierajski, M. Jurek, L. Juha, J. Chalupský, V. Hajková, M. Kozlová, J. Krzywinski, B. Nagler

Řízená fotoluminiscence nanodiamantů: nové principy a detekční metody

V. Petráková, A. Taylor, I. Kratochvílová, F. Fendrych, J. Vacík, J. Kučka, J. Štursa, P. Cígler, M. Ledvina, A. Fišerová, P. Kneppo, M. Nesládek

Síly a proudy v uhlíkových nanostrukturách: zobrazujeme skutečně atomy?

M. Ondráček, P. Pou, V. Rozsíval, C. González, P. Jelínek, R. Pérez

Zpřesněná měření hmotnosti top quarku z experimentu D0

V. M. Abazov (D0 Collaboration in CERN, z FZU: A. Kupčo, M. Lokajíček)