Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 39 výsledkům
Název Autor
Elektroluminiscence injekcí nosičů náboje pomocí hrotů funkcionalizovaných CO

J. Doležal, P. Merino, J. Redondo, L. Ondič, A. Cahlík, M. Švec

Elektronová difrakce jako metoda stanovení absolutní konfigurace molekul ve farmaceutickém nanokrystalu

P. Brázda, L. Palatinus, M. Babor

Proudem indukovaná spin-orbitální pole ve feromagnetických a antiferomagnetických systémech

A. Manchon, J. Železný, I. M. Miron, T. Jungwirth, J. Sinova, A. Thiaville, K. Garello, P. Gambardella

Reziduum halogenidu olova jako zdroj světlem indukovaných reverzibilních defektů v hybridních perovskitových vrstvách a solárních článcích

J. Holovský, A. Peter Amalathas, L. Landová, B. Dzurňák, B. Conrad, M. Ledinský, Z. Hájková, O. Pop-Georgievski, J. Svoboda, T. Chien-Jen Yang, Q. Jeangros

Teplotní závislost Urbachovy energie olovnato-jodidových perovskitů

M. Ledinský, T. Schönfeldová, J. Holovský, E. Aydin, Z. Hájková, L. Landová, N. Neyková, A. Fejfar, S. De Wolf

Zobrazení a zápis magnetických domén v nekolineárním antiferomagnetu Mn<sub>3</sub>Sn

Reichlova, H., Janda, T., Godinho, J. et al. (z FZU J. Godinho, D. KriegnerJ. Železný, Z. Šobáň, T. Jungwirth, J. Wunderlich)

Autolokalizace děr v krystalech granátů Y3Al5O12 a Lu3Al5O12

V. Laguta, M. Buryi, J. Pejchal, B. Babin, M. Nikl

Kvazikrystalická nukleace a růst dvojčete podle Z modulu v intermetalické skelné fázi

W. Hornfeck, R. Kobold, M. Kolbe, M. Conrad, D. Herlach

Molecular Transport group

E. A. Doud, M. S. Inkpen, G. Lovat, E. Montes, D. W. Paley, M. L. Steigerwald, H. Vázquez, L. Venkataraman, X. Roy

Rozložení sp<sup>2</sup> a sp<sup>3</sup> koordinace atomů uhlíku na povrchu a pod povrchem u diamantu podobných uhlíkových vrstev modifikovaných při růstu ionty argonu

J. Zemek, J. Houdková, P. Jiříček, M. Jelínek

Terahertzová rychlost zápisu do antiferomagnetické paměti

K. Olejnik, T. Seifert, Z. Kaspar, V. Novak, P. Wadley, R.P. Campion, M. Baumgartner, P. Gambardella, P. Nemec, J. Wunderlich, J. Sinova, P. Kuzel, M. Muller, T. Kampfrath, T. Jungwirth

Granátové scintilátory s vynikajícími charakteristikami časování: materiály, inženýrství epitaxí v kapalné fázi

P. Průša, M. Kučera, V. Babin, P. Brůža, D. Pánek, A. Beitlerová, J. A. Mareš, M. Hanuš, Z. Lučeničová, M. Nikl