Reference

Mezi naše klienty se řadí mnoho úspěšných českých i mezinárodních firem a institucí. Řada z nich díky společné spolupráci rozšířila svá produktová portfolia a získala nová inovativní řešení a technologie. I z tohoto důvodu s FZU některé z nich spolupracují opakovaně. Děkujeme všem institucím a firmám za vyjádřenou důvěru a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

Text

HiLASE Centrum spolu s Prospon spol. s r.o. zkoumá možnosti uplatnění technologie LSP na 3D tištěných chirurgických implantátech.

Text

FZU (ELI Beamlines) pro společnost Valeo, k.s. měřil rovinnost zrcadel na interferometru. Tato spolupráce přispěla ke zlepšení vývoje optických komponentů v automobilovém průmyslu.

Text

Česká pobočka společnosti Edwards využila FZU (ELI Beamlines) pro testování pumpy ve vakuové komoře.

Text

FZU (ELI Beamlines) vypracoval pro společnost MediCom a.s. specializované optické výpočty pro vývoj nového automatizovaného laserového systému.

Text

Ve spolupráci s firmou Daido Metal Co., Ltd. byly v HiLASE centru provedeny různé úpravy povrchů, materiálu za účelem modifikace pro úpravu tribologických vlastností (např. opotřebení, tření).

Text

FZU (ELI Beamlines) poskytnul laserové stanice společnosti Laserschutz GmbH, která na nich testovala práh poškození ochranných brýlí, které jsou používány jako ochranné pomůcky při práci s lasery.

Text

Dlouhodobá spolupráce vědců FZU se společností Crytur, s.r.o. je vícestranná. S ELI Beamlines spolupráce probíhala při vývoji metody pro kultivaci monokrystalů s vysokou optickou kvalitou a velkým průměrem, které jsou vhodné pro výrobu velkých a opticky homogenních laserových slabů. Společnost Crytur, s.r.o. dále spolupracuje s FZU v oblasti vývoje scintilačních materiálů sloužících k detekci rentgenového záření.

 

Text

Se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. spolupracoval FZU v projektech, které se zabývaly vývojem, testováním a využitelností nových typů elektrod s diamantovou vrstvou pro čištění vody a nových typů senzorů s diamantovou vrstvou pro elektrochemickou detekci těžkých kovů ve vodě.

Text

Kompaktní spektrometr pro oblast ultrafialového záření (XUV) byl původně vyvinut pro interní účely FZU (ELI Beamlines) a patentován. Německá společnost H+P Spectroscopy GbR tento patent na základě licence využívá a nabízí technologii vyvinutou na ELI Beamlines svým zákazníkům.

Text

Centrum HiLASE se podílelo zpracováním analýzy a modelu čerpací dutiny v rámci interního projektu BTL na vývoji vlastního laserového zdroje.