Reference

Mezi naše klienty se řadí mnoho úspěšných českých i mezinárodních firem a institucí. Řada z nich díky společné spolupráci rozšířila svá produktová portfolia a získala nová inovativní řešení a technologie. I z tohoto důvodu s FZU některé z nich spolupracují opakovaně. Děkujeme všem institucím a firmám za vyjádřenou důvěru a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

Text

Centrum HiLASE se podílelo zpracováním analýzy a modelu čerpací dutiny v rámci interního projektu BTL na vývoji vlastního laserového zdroje.

Text

HiLASE Centrum spolu s Prospon spol. s r.o. zkoumá možnosti uplatnění technologie LSP na 3D tištěných chirurgických implantátech.

Text

Dlouhodobá spolupráce vědců FZU se společností Crytur, s.r.o. je vícestranná. S ELI Beamlines spolupráce probíhala při vývoji metody pro kultivaci monokrystalů s vysokou optickou kvalitou a velkým průměrem, které jsou vhodné pro výrobu velkých a opticky homogenních laserových slabů. Společnost Crytur, s.r.o. dále spolupracuje s FZU v oblasti vývoje scintilačních materiálů sloužících k detekci rentgenového záření.

 

Text

Ve spolupráci s firmou Daido Metal Co., Ltd. byly v HiLASE centru provedeny různé úpravy povrchů, materiálu za účelem modifikace pro úpravu tribologických vlastností (např. opotřebení, tření).