Reference

Mezi naše klienty se řadí mnoho úspěšných českých i mezinárodních firem a institucí. Řada z nich díky společné spolupráci rozšířila svá produktová portfolia a získala nová inovativní řešení a technologie. I z tohoto důvodu s FZU některé z nich spolupracují opakovaně. Děkujeme všem institucím a firmám za vyjádřenou důvěru a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

Text

Pro klienta MediCom a.s. odbornící z ELI Beamlines provedli specializované optické výpočty pro vývoj nového automatizovaného laserového systému. 

Text

Spolupráce vědců ELI Beamlines se společností Crytur se týkala upravené metody pro kultivaci monokrystalů s vysokou optickou kvalitou  a velkým průměrem, které jsou vhodné pro výrobu velkých a opticky homogenních laserových slabů. Současně s úspěšnou modifikací standardních metod kultivace velkého monokrystalu byl vyvinut proces pro zvýšení absorpce pro potlačení zesílené spontánní emise (ASE) v periferních částech laserového slabu. Společným výsledkem spolupráce je patentová přihláška na způsob kultivace monokrystalů a na způsob generování laserového záření s potlačením zesílené spontánní emise (ASE).

 

Text

Tato technologie byla původně vyvinuta pro interní účely ELI Beamlines a patentována. Tento patent byl následně licencován společnosti H + P SPECTROSCOPY, která se úzce specializuje XUV spektroskopii.

Text

Se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. spolupracoval FZU v projektech, které se zabývali vývojem, testováním a využitelností nových typů elektrod s diamantovou vrstvou pro čištění vody a nových typů senzorů s diamantovou vrstvou pro elektrochemickou detekci těžkých kovů ve vodě.

Text

ELI Beamlines nabídlo své zázemí a jedinečné podmínky společnosti Edwards pro testování v oblasti vakua. Jednalo se o spolupráci při testování pumpy ve vakuové komoře.

Text

Spolupráce se společností Laserschutz GmbH proběhla na úrovni testování práhu poškození osobních ochranných prostředků při frekvencích do 25 Hz a následně byly provedeny nezbytné úpravy hardware a specializované inovace laserových zařízení.

Text

ELI Beamlines pro společnost Valeo měřilo optické komponenty na interferometru. Měření přispělo ke zlepšení vývoje optických komponentů v automobilovém průmyslu.