Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 21 výsledku
Název Autor
První realizace kontrolované kvantové teleportace

A. Barasiński et al.

Světlem indukovaná modulace mitochondriální respirace: možnosti a omezení

Lunova, M., Smolková, B., Uzhytchak, Met al. (z FZU Mariia Lunova, Barbora Smolková, Mariia Uzhytchak, Šárka Kubinová, Alexandr Dejnek, Oleg Lunov)

Vliv anomální fázové koherence na vodivost magnetických topologických izolátorů Mn :Bi<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>

V. Tkáč et al. (z FZU: M. Vondráček, J. Honolka)

Časoprostorové proměnlivé magnetické pole zvyšuje úroveň cytosolického Ca<sup>2+</sup> a indukuje polymerizaci aktinu pomocí aktivace napěťově řízených sodíkových kanálů v buňkách kosterního svalstva

M. Rubio Ayala, T. Syrovets, S. Hafner, V. Zablotskii, A. Dejneka, T. Simmet

Experimentální realizace efektivního lineárně optického kvantového směrovače

K. Bartkiewicz, A. Černoch, K. Lemr

Amino-funkcionalizované nanočástice jako platforma pro modulaci aktivity mTOR v buněčné linii hepatocelulárního karcinomu Huh7

M. Lunova, V. Zablotskii, A. Prokhorov, M. Jirsa, M. Hof, A. Olżyńska, P. Jurkiewicz, Š. Kubinová, O. Lunov, A. Dejneka

Experimentální realizace kvantového padělání kvantových peněz v podobě fotonů

K. Bartkiewicz, A. Černoch, G. Chimczak, K. Lemr, A. Miranowicz, F.Nori

Biologický a fyzikální aspekt bakteriální smrti indukované nízkoteplotním plazmatem

O. Lunov, V. Zablotskii, O. Churpita, A. Jäger, L. Polívka, E. Syková, A. Dejneka, Š. Kubinová

Experimentální kvantové časové směrování

K. Bartkiewicz, A. Černoch, K. Lemr, A.Miranowicz, F.Nori

Mechanické struktury s nanostrukturovanými kompozitními povlaky deponované pomocí impulzního magnetronového naprašování

Q. Fu, G. Lorite, M. Rashid, R. Neuhaus, M. Čada, Z. Hubička, O. Pitkanen, T. Selkala, J. Uusitalo, C. Glanz, I. Kolaric, K. Kordas, C. Nicolescu, G. Toth

Hematitové fotoanody s plně kontrolovatelnou texturou vhodné pro zvýšení efektivity solárního rozkladu vody

Š. Kment, P. Schmuki, Z. Hubička, L. Machala, R. Kirchgeorg, N. Liu, L. Wang, K. Lee, J. Olejníček, M. Čada, I. Gregora, R. Zbořil

Zvýšení účinnosti kvantových informačních obvodů pomocí hradla pro kontrolovanou změnu fáze

K. Lemr, K. Bartkiewicz, A. Černoch, M. Dušek, J. Soubusta