Výzkumné sekce a oddělení

Karta organizační složky
Poradové číslo
1
Označení sekce
Sekce
Popis sekce
Zkoumání struktury hmoty na subjaderných vzdálenostech.
Označení oddělení
ODDĚLENÍ (ČÍSLO)
Poradové číslo
2
Označení sekce
Sekce
Popis sekce
Teoretické a experimentální studium struktury a vlastností kondenzovaných látek.
Označení oddělení
ODDĚLENÍ (ČÍSLO)
Poradové číslo
3
Označení sekce
Sekce
Popis sekce
Zkoumání nových forem pevných látek, nových fyzikálních jevů a principů elektrotechnických součástek.
Označení oddělení
Oddělení (číslo)
Poradové číslo
4
Označení sekce
Sekce
Popis sekce
Výzkum fyzikálních vlastností klasických a kvantových aspektů šíření optického záření.
Označení oddělení
Oddělení (číslo)
Poradové číslo
5
Označení sekce
Sekce
Popis sekce
Výzkum laserového plazmatu vytvářeného impulsními výkonovými lasery.
Označení oddělení
Oddělení (číslo)