Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 24 výsledkům
Název Autor
Elektroluminiscence injekcí nosičů náboje pomocí hrotů funkcionalizovaných CO

J. Doležal, P. Merino, J. Redondo, L. Ondič, A. Cahlík, M. Švec

Elektronová difrakce jako metoda stanovení absolutní konfigurace molekul ve farmaceutickém nanokrystalu

P. Brázda, L. Palatinus, M. Babor

Generace elektromagnetického výtrysku během anihilace magnetického pole při relativistické interakci laseru s plasmatem

Y. J. Gu, F. Pegoraro, P. V. Sasorov, D. Golovin, A. Yogo, G. Korn, and S. V. Bulanov

Modelování segregace příměsí na hranicích zrn a predikce potřebných parametrů

P. Lejček and S. Hofmann

Nová pozorování vlastností tvrdého ultrafialového záření (UVC) o vlnových délkách 257 nm a 206 nm, které je generováno pikosekundovým diodově buzeným tenkodiskovým laserem.

H. Turcicova, O.j Novak, L. Roskot, M. Smrz, J. Muzik, M. Chyla, A. Endo, T. Mocek

Nový materiál pro 5G mobilní sítě

N.M. Dawley, E.J.Marksz, A.M. Hagerstrom, G.H. Olsen, M.E. Holtz, V. Goian, C. Kadlec, J. Zhang, X. Lu, J.A. Drisko, R. Uecker, S. Ganschow, C.J. Long, J.C. Booth, S. Kamba, C.J. Fennie, D.A. Muller, N.D. Orloff, D.G. Schlom

Prostorově a časově rozlišená rentgenová spektroskopická diagnostika generace horkých elektronů v laserovém plazmatu s parametry relevantními pro realizaci inerciálně udržované fúze

M. Šmíd, O. Renner,  A. Colaitis, V. T. Tikhonchuk, T. Schlegel, F.B. Rosmej

Proudem indukovaná spin-orbitální pole ve feromagnetických a antiferomagnetických systémech

A. Manchon, J. Železný, I. M. Miron, T. Jungwirth, J. Sinova, A. Thiaville, K. Garello, P. Gambardella

První měření parametrů oscilací neutrin pomocí neutrin a anti neutrin NOvA

M. A. Acero et al. (NOvA Collaboration, z FZU P. Filip, M. Lokajíček, J. Zálešák)

První realizace kontrolované kvantové teleportace

A. Barasiński et al.

První určení parametru ρ při sqrt(s) = 13 TeV: testování existence bezbarvého vázaného stavu tří gluonů s lichou nábojovou symetrií

Antchev, G., Aspell, P., Atanassov, I. et al. (TOTEM Collaboration, z FZU: J. Kašpar, V. Kundrát, M. V. Lokajíček, J. Procházka)

Reziduum halogenidu olova jako zdroj světlem indukovaných reverzibilních defektů v hybridních perovskitových vrstvách a solárních článcích

J. Holovský, A. Peter Amalathas, L. Landová, B. Dzurňák, B. Conrad, M. Ledinský, Z. Hájková, O. Pop-Georgievski, J. Svoboda, T. Chien-Jen Yang, Q. Jeangros