Nová relativistická teorie s modifikovanou Newtonovskou dynamikou

Perex

Moderní fyzika je založena na dvou nesmírně úspěšných teoriích: obecné teorii relativity, která popisuje gravitaci, a standardním modelu částicové fyziky, který popisuje veškeré známé formy hmoty.

Text

Pozorování nicméně ukazují, že gravitační síly působící na hvězdy v galaxiích a na jejich klastry jsou silnější než síly způsobené viditelnou hmotou, jako kdyby existovala jakási nová forma neviditelné hmoty (tzv. temná hmota). Autoři článku jako první ukázali, že jednoduché rozšíření obecné teorie relativity vede ke shodě s daty o galaxiích i teplotních anizotropiích kosmického reliktního záření bez temné hmoty.

Kontaktní osoba: Constantinos Skordis