Perex

Fyzikální ústav spouští Alumni klub pro všechny, kteří chtějí být nadále informováni o dění v ústavu.

Pracovali jste ve Fyzikálním ústavu a chcete si udržet kontakt s FZU i Vašimi kolegy a kolegyněmi? 

Nezáleží na tom, jestli nyní působíte v jiné instituci, dokončujete studium, či jste v důchodu; vážíme si všech, kdo byli součástí FZU. Cílem Alumni klubu je spojovat, proto je klub otevřen všem, kteří mají přátelský vztah k FZU. Členství v Alumni klubu Vám dává možnost znovu navázat kontakt s Fyzikálním ústavem prostřednictvím informačních bulletinů, akcí atd.

Text

Aktivity

Fyzikální ústav chystá pro členy Alumni klubu řadu novinek i akcí.

Byli jste u toho, když FZU slavil 20, či 50 let? Přijďte s námi oslavit FZU 70!

Členové Alumni klubu mají otevřené dveře na všechny akce k 70 letům Fyzikálního ústavu

  • Slavnostní společenské setkání k výročí 70 let FZU.
  • Přednáška o historii ústavu.
  • Oborové přednášky, které představí historii, současnost a vizi do budoucna u několika významných fyzikálních směrů ve Fyzikálním ústavu

 

 

Další nabídku aktivit Alumni klubu teprve připravujeme, budeme ale rádi, pokud se už nyní přihlásíte. V přihlašovacím formuláři najdete nabídku možných aktivit a vyplněním nám pomůžete v rozhodování, které z nich uskutečnit. 

 

Mám zájem o členství

Prosím vyplňte krátký přihlašovací formulář:     Chci se přihlásit

Jste v kontaktu s někým, kdo byl také součástí FZU? Budeme rádi, když jim o Alumni klubu dáte vědět.

 

Často kladené otázky

Co znamená Alumni klub?

Alumni kluby jsou tradičními spolky absolventů vzdělávacích institucí zejména v anglosaských zemích (první klub byl založen absolventy již v roce 1821 v Massachussetts, USA). Postupně začaly být Alumni kluby a programy zakládány také firmami a v nedávné době též výzkumými institucemi za účelem udržení kontaktu s bývalými pracovníky a pracovnicemi a navázání možné další spolupráce. 

Ačkoliv v českém jazyce se pojem alumnus/alumni váže také k chovancům alumnátu, tj. studentům kněžského semináře, používáme jej nyní v již běžnějším významu, tedy absolvent/bývalý zaměstnanec.

Kdo všechno se může přihlásit?

Alumni klub je otevřen všem, kteří mají přátelský vztah k FZU, zejména:

  • bývalým zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří jsou již v důchodu
  • bývalým kolegům a kolegyním z FZU, kteří již působí na jiných institucích
  • studentům a studentkám, kteří ve FZU byli na VŠ/SŠ stáži, nebo psali závěrečnou/odbornou práci se školitelem z FZU 

Přihlásit se můžete, i pokud nepatříte do žádné z kategorií výše. V tom případě nám, prosím, do přihlašovacího formuláře uveďte něco více o sobě a proč chcete být součástí Alumni klubu.

Budu za členství v Alumni klubu něco platit?

Členství v Alumni klubu FZU není nijak zpoplatněno, a ani jeho zpoplatnění neplánujeme.

Je ovšem možné, že na některých akcích bude dobrovolné či symbolické vstupné na pokrytí nákladů na občerstvení, apod.

Mám jako člen/ka Alumni klubu nějaké povinnosti?

Jako člen/ka Alumni klubu FZU nemáte žádné povinnosti.

Členství může být zcela pasivní - v tom případě Vám jenom budeme zasílat novinky z FZU/Alumni programu a pozvánky na akce Alumni.

Do aktivit Alumni klubu se můžete zapojit, jak uznáte za vhodné, či jak Vám to bude vyhovovat - ať už to bude občasná účast na akcích (setkání s kolegy, exkurze do laboratoří), či zapojení do pravidelnějších aktivit, např. jako mentor/mentee v mentoringovém programu FZU.

Proč bych se měl/a do Alumni klubu přihlásit?

Prostřednictvím programu Alumni nabízíme zejména přetrvávající kontakt s Fyzikálním ústavem. Věda je především o spolupráci, a proto rádi zůstaneme v kontaktu, i pokud již nepůsobíte ve FZU.

V Alumni programu Vás budeme pravidelně informovat o novinkách z FZU a budete mít příležitost navštívit FZU a opět se vidět s kolegy a kolegyněmi na připravovaných akcích.

Pokud jste vědecky aktivní, mohlo by Vás zajímat, že mezi zvažovanými aktivitami Alumni programu jsou i minigranty pro Vás nebo Vaše studenty/studentky k pokrytí nákladů na účast na konferencích pořádaných FZU či krátkodobé pobyty sloužící k navázání/prohloubení spolupráce s FZU. 

Uvítáme Vás, i pokud jste byl/a ve FZU jako student/ka na stáži, nebo jste ve spolupráci s kolegy a kolegyněmi FZU pracoval/a na své absolventské školní práci. Budeme Vás rádi informovat o dalších možnostech spolupráce s FZU, či se můžete stát mentorem nebo mentee v rámci našeho mentoringového programu.

V neposlední řadě je Alumni program určen všem, kteří mají k Fyzikálnímu ústavu silný vztah a chtějí jej i nadále podporovat.

S Alumni programem ovšem teprve začínáme - pokud je tedy nějaká aktivita, kterou byste uvítali, budeme rádi, když nám o ní dáte vědět v přihlašovacím formuláři, nebo na adrese alumni [at] fzu [dot] cz.

Jaké osobní údaje o mně bude FZU uchovávat?

Pokud se do Alumni klubu přihlásíte, budeme v interním seznamu členů uchovávat Vaše následující údaje:

  • jméno a příjmení,
  • e-mailovou adresu,
  • oddělení/sekci, ve kterém jste ve FZU působil/a,
  • Vaše současné působiště (pokud nám jej dáte vědět)

Odesláním přihlašovacího formuláře souhlasíte s tím, aby Vás Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. informoval o aktivitách, které pořádá v rámci programu „Alumni“, a pro účely zasílání pozvánek a dalších informací o těchto aktivitách zpracovával Vaše shora uvedené osobní údaje. Tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. pouze v míře nezbytně nutné pro jejich zpracování. Souhlas je udělen na dobu trvání programu Alumni a lze jej kdykoliv odvolat na adrese alumni [at] fzu [dot] cz.

Pokud v rámci Alumni klubu vzniknou v budoucnu další aktivity, které budou vyžadovat jiné nakládání s Vašimi osobními údaji, nebo jejich rozšíření (například uvedení poštovní adresy pro zasílání fyzických materiálů, či sdílení kontaktů v databázi mezi členy Alumni klubu), bude každá taková změna podmíněna Vaším souhlasem, o jehož udělení Vás vždy požádáme.

Jak zruším svou účast v Alumni programu?

Členství je možno kdykoliv ukončit e-mailem zaslaným na adresu alumni [at] fzu [dot] cz z adresy, pod kterou jste v Alumni klubu přihlášeni. Členství je také ukončeno, pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 


Máte k Alumni klubu FZU otázky, či návrhy?
Ozvěte se nám na alumni [at] fzu [dot] cz nebo +420 266 052 124.