Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 170 výsledkům
Název Autor
Stimulace růstu diamantových vrstev na porézní uhlíkové pěně použitím polyvinylalkohol-nanodiamantových kompozitů

M. Varga, S. Stehlik, O. Kaman, T. Izak, M. Domonkos, D. S. Lee, A. Kromka

Struktury ze špatných difrakčních krystalů: nový začátek makromolekulární krystalografie?

J. Hajdu

Vliv doménové struktury na dynamiku krystalové mřížky a permitivitu BiFeO<sub>3</sub>

J. Hlinka, M. Pasciak, S. Körbel, P. Márton

Vysokorychlostní vytváření pravidelných povrchových struktur pomocí laseru

I. Gnilitskyi, T. J.-Y. Derrien, Y. Levy, N. M. Bulgakova, T. Mocek, L. Orazi

Zobrazení transformace molekul a jejich chirality v submolekulárních detailech

O. Stetsovych, M. Švec, K. Kosmider, P. Jelínek, J. Vacek, J. V. Chocholoušová, A. Jančařík, J. Rybáček, Ir. G. Stará, I. Starý

Zvýšená extrakce světla z křemíkových vakancí polykrystalického diamantu s použitím fotonických krystalů

L. Ondič, M. Varga, K. Hruška, J. Fait, P.Kapusta

Analýza lokalizované deformace v drátu NiTi v tahu pomocí metody 3D-XRD

P. Sedmák, J. Pilch, L.Heller, J. Kopeček, J. Wright, P. Sedlák, M. Frost, P. Šittner

Biologický a fyzikální aspekt bakteriální smrti indukované nízkoteplotním plazmatem

O. Lunov, V. Zablotskii, O. Churpita, A. Jäger, L. Polívka, E. Syková, A. Dejneka, Š. Kubinová

Dvojdimenzionální analog fullerenového lusku – asymetrie nábojové hustoty a mechanického napětí pro novou generaci kvantových počítačů a nanoelektromechanických zařízení

V. Vales, T. Verhagen, J. Vejpravova, O. Frank, M. Kalbac

Experimentální kvantové časové směrování

K. Bartkiewicz, A. Černoch, K. Lemr, A.Miranowicz, F.Nori

Experimentální stanovení snížení kontinua energií pro ionty v plazmatu s hustotou pevné fáze vytvořeného z prvků a sloučenin

O. Ciricosta, S. M. Vinko, B. Barbrel, D. S. Rackstraw, T. R. Preston, T. Burian, J. Chalupsky, B. I. Cho, H. K. Chung, G. L. Dakovski, K. Engelhorn, V. Hajkova, P. Heimann, M. Holmes, L. Juha, J. Krzywinski, R. W. Lee, S. Toleikis, J. J. Turner, U. Zastrau, J. S. Wark

Laserová ablace dielektrik ultrakrátkými pulzy

I. Mirza, N. M. Bulgakova, J. Tomáštík, V. Michálek, O. Haderka, L. Fekete, T. Mocek