Zásady používání cookies

Perex

Jsme Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem Na Slovance 1999/2, Praha 8, 182 00, IČO 68378271.

Naše kontaktní údaje jsou:

E-mail: gdpr [at] fzu [dot] cz

Tel. č.: 266 052 110

Provozujeme web na www.fzu.cz. Na něm pracujeme s cookies. Více se o tom můžete dočíst v tomto dokumentu.

Text

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj. Více k jednotlivým cookies píšeme dole.

Jaké typy cookies používáme?

Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají nebo abychom věděli, že jste nám (ne)udělili souhlas se zpracováním cookies apod.

Preferenční – tyto cookies mají sloužit k tomu, aby se vám obsah zobrazoval v nastavení, které preferujete – například v určitém jazyce nebo vám jinak ulehčily prohlížení.

Analytické – tyto nám pomáhají analyzovat, jak fungují webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit.

Marketingové – díky těmto cookies můžeme my nebo třetí strany po vaší návštěvě přizpůsobit nabídku našich služeb. Tato nabídka se vám potom může zobrazovat i mimo naše webové stránky.

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce v závěru tohoto dokumentu.

Na základě čeho cookies zpracováváme?

S technickými a funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli bezpečně a správně poskytnout.

Analytické, preferenční a marketingové cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu. 

Toto zpracování nám znemožníte tím, že nám souhlas nedáte, dále pak nastavením prohlížeče, pomocí nastavení cookies lišty nebo prohlížením v anonymním režimu.

Jak jde zabránit využívání cookies?

V první řadě bychom chtěli uvést, že cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v podobě, která nám neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.

Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je odmítnutí souhlasu nebo přes nastavení vašeho prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:

Dovolíme si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť. 

Souhlas můžete kdykoli změnit

Kdo pro nás cookies dále zpracovává?

  • poskytovatel služby Youtube společnosti Google Ireland Ltd. se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, v souladu se svými podmínkami –  můžete si je přečíst tady,
  • poskytovatel služby Vimeo společnosti Vimeo.com, Inc., se sídlem 555 West 18th Street, New York, v souladu se svými podmínkami – můžete si je přečíst tady,
  • provozovatel služby Microsoft Clarity, a služby Bing, společnosti Microsoft Corporation, se sídlem Redmond, 980 52, Washington, v souladu se svými podmínkami - přečíst si je můžete tady,
  • poskytovatel služby CookieHub, společnost CookieHub ehf, se sídlem Hafnargata 18, 230 Reykjanesbæ, Iceland, v souladu se svými podmínkami - přečíst si je můžete tady

Dále bychom chtěli zmínit:

Pokud jste nám udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. V takovém případě ji uvádíme v tabulce dole.

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie a v rámci nástrojů, které uvádíme nahoře, mohou být data zpřístupněna i mimo EU (USA a Island). 

Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na mě obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.


Technické/Funkční

Název Doména Doba vypršení
SSESS<ID> .www.fzu.cz 30 dnů
employee www.fzu.cz 365 dnů
__cf_bm .vimeo.com 1 hodina
cookiehub .fzu.cz 365 dnů

Preferenční

Název Doména Doba vypršení   Popis (ENG)
preferred_homepage www.fzu.cz 3650 dnů    
researchSortBy www.fzu.cz 11574 dnů, 2 hodiny    
jobsSortBy www.fzu.cz 11574 dnů, 2 hodiny    
preferred_research www.fzu.cz 30 dnů    
preferred_significant_results_list www.fzu.cz 30 dnů    
preferred_people www.fzu.cz 30 dnů    
YSC .youtube.com Relace Třetí strana This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views.
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com 180 dnů Třetí strana A cookie that YouTube sets that measures your bandwidth to determine whether you get the new player interface or the old.
CONSENT .youtube.com 730 dnů Třetí strana Used by Google to store user consent preferences
vuid .vimeo.com 730 dnů Třetí strana These cookies are used by the Vimeo video player on websites.
player .vimeo.com 365 dnů Třetí strana  

Analytické

Název Doména Doba vypršení   Popis (ENG)
SM .c.clarity.ms Relace Třetí strana This cookie is installed by Clarity. The cookie is used to store non-personally identifiable information. The cookie is used in synchronizing the MUID (Microsoft unique user ID) across Microsoft domains.
MUID .clarity.ms 390 dní Třetí strana Microsoft User Identifier tracking cookie used by Bing Ads. It can be set by embedded microsoft scripts. Widely believed to sync across many different Microsoft domains, allowing user tracking.
_clck .fzu.cz 365 dní   Persists the Clarity User ID and preferences, unique to that site, on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID.
_clsk .fzu.cz 1 den   Connects multiple page views by a user into a single Clarity session recording.

Marketingové

Název Doména Doba vypršení   Popis (ENG)
CLID www.clarity.ms 365 dní Třetí strana Identifies the first-time Clarity saw this user on any site using Clarity.
SRM_B .c.bing.com 390 dní Třetí strana This cookie is installed by Microsoft Bing. Identifies unique web browsers visiting Microsoft sites.
ANONCHK .c.clarity.ms 1 hodina Třetí strana Used to store session ID for a users session to ensure that clicks from adverts on the Bing search engine are verified for reporting purposes and for personalisation