Kontrola kvantového topologického fázového přechodu v π-konjugovaných polymerech

Text

Identifikovali jsme a zobrazili kvantový fázový přechod mezi dvěma topologicky odlišnými fázemi v π-konjugovaném polymeru. Zjistili jsme, že tento topologický kvantový fázový přechod je definován délkou polymeru a je řízen pseudo Jahn-Tellerovým efektem.

Dále jsme zavedli protokol, který nám umožňuje přesně řídit kvantovou fázi π-konjugovaného polymeru prostřednictvím selektivní hydrogenace polymerů a následné atomární manipulace. To otevírá zcela nový způsob řízení topologické kvantové fáze π-konjugovaných polymerů jakož i způsob studia kvantových fázových přechodů.

Kvantový topologický fázový přechod v π-konjugovaných polymerech
Popis
Kvantový topologický fázový přechod v π-konjugovaných polymerech Schematický obrázek znázorňující změnu topologické fáze v π-konjugovaných polymerech na základě jejich délky.  Netriviální topologická fáze v polymerech je manifestována přítomností topologicky chráněných elektronových stavů na krajích polymeru, které mohou být zobrazeny pomocí rastrovací mikroskopie, jak je vidět na obrázku.

Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

Spolupracující subjekt:

CATRIN Univerzita Palackého v Olomouci

IMDEA Nano Spain