Dozorčí rada Fyzikálního ústavu

Text

Složení

Předseda: doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. GFÚ AV ČR
Místopředseda: Ing. Ivan Gregora, CSc. FZÚ AV ČR
Členové: prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. FJFI ČVUT
  RNDr. Vladimír Wagner, CSc. ÚJF AV ČR
 

Ing. Jiří Plešek, CSc.

ÚT AV ČR
  prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. MFF UK
Tajemník: Ing. Miroslav Hořejší FZÚ AV ČR

 

 

Adresa

Dozorčí rada FZU AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 2
182 21 Praha 8
Tel.:   (+420) 266 052 951
Fax.: (+420) 286 890 527
E-mail: drfzu [at] fzu [dot] cz
Ke stažení