Dozorčí rada Fyzikálního ústavu

Text

Složení

Předseda: doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. ÚFM AV ČR pětileté funkční období od 27. října 2019 do 26. října 2024
Místopředseda: prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc. FZÚ AV ČR pětileté funkční období od 1. května 2022 do 30. dubna 2027
Členové: Ing. Jiří Plešek, CSc. ÚT AV ČR druhé pětileté funkční období od 1. května 2022 do 30. dubna 2027
  prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. MFF UK druhé pětileté funkční období od 1. května 2022 do 30. dubna 2027
  doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. FEL ČVUT pětileté funkční období od 1. května 2022 do 30. dubna 2027
  RNDr. Vladimír Wagner, CSc. ÚJF AV ČR druhé pětileté funkční období od 1. května 2022 do 30. dubna 2027
Tajemník: Ing. Miroslav Hořejší FZÚ AV ČR  

 

 

Adresa

Dozorčí rada FZU AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 2
182 00 Praha 8
Tel. (+420) 266 052 951
Fax (+420) 286 890 527
E-mail drfzu [at] fzu [dot] cz
Ke stažení