Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 22 výsledkům
Název Autor
Autolokalizace děr v krystalech granátů Y3Al5O12 a Lu3Al5O12

V. Laguta, M. Buryi, J. Pejchal, B. Babin, M. Nikl

Časoprostorové proměnlivé magnetické pole zvyšuje úroveň cytosolického Ca<sup>2+</sup> a indukuje polymerizaci aktinu pomocí aktivace napěťově řízených sodíkových kanálů v buňkách kosterního svalstva

M. Rubio Ayala, T. Syrovets, S. Hafner, V. Zablotskii, A. Dejneka, T. Simmet

Další rozvoj techniky vysokého rozlišení molekul a nanostruktur pomocí rastrovacích mikroskopů s funkčními hroty

J. Peng, D. Cao, Z. He, J. Guo, P. Hapala, R. Ma, B. Cheng, J. Chen, W. J. Xie, X.-Zh. Li, P. Jelínek

Deformační mechanismus v paměťových slitinách NiTi při zvýšených teplotách

P. Šittner, P. Sedlák, H. Seiner, P. Sedmák, J. Pilch, R. Delville, L. Heller, L. Kadeřávek

Elektrickým polem indukovaný přechod z nesouměřitelně do souměřitelně modulované fáze

K. Li, X. L. Zhu, X. Q. Liu, X. Ma, M. S. Fu, J. Kroupa, S. Kamba, X. M. Chen

Experimentální měření energetických podmínek diamantové nukleace odhaluje klasické i neklasické rysy

M. A. Gebbie, H. Ishiwata, P. J. McQuade, V. Petrák, A. Taylor, Ch. Freiwald, J. E. Dahl, R. M. K. Carlson, A. A. Fokin, P. R. Schreiner, Z. X. Shen, M. Nesládek, N. A. Melosh

Experimentální realizace efektivního lineárně optického kvantového směrovače

K. Bartkiewicz, A. Černoch, K. Lemr

Femtosekundové impulzy o vlnové délce 8,5 μm získané generováním rozdílové frekvence mezi frekvenčními složkami širokospektrálního impulzu o vlnové délce 2,1 μm

O. Novák, P. R. Krogen, T. Kroh, T. Mocek, F. X. Kärtner, K.-H. Hong

Interakce laserových impulsů s extrémně vysokou intenzitou

M. Vranic, O. Klimo, G. Korn, S. Weber

Komplexní charakterizace sintrovaného kompozitu lehkého kovu – titanu a feromagnetické slitiny s tvarovou pamětí CoNiAl

J. Kopeček, K. Bartha, R. Mušálek, Z. Pala, T. Chráska, P. Beran, V. Ryukhtin, P. Strunz, J. Nováková, J. Stráský, P. Novák, O. Heczko, M. Landa, H. Seiner, M. Janeček

Kvazikrystalická nukleace a růst dvojčete podle Z modulu v intermetalické skelné fázi

W. Hornfeck, R. Kobold, M. Kolbe, M. Conrad, D. Herlach

Měření exklusivního procesu γγ -> μμ v proton-protonových srážkách při energii 13 TeV zaznamenaných detektorem ATLAS

M. Aaboud et al. (ATLAS Collaboration, z FZU: J. Chudoba, J. Hejbal, O. Hladík, T. Jakoubek, O. Kepka, A. Kupčo, M. Lokajíček, R. Lysák, M. Marčišovský, M. Mikeštíková, S. Němeček, O. Penc, P. Šícho, P. Staroba, M. Svatoš & M. Taševský)