Virtuální prohlídky

Perex

Nahlédněte do našich laboratoří! Mnohé z našich výzkumných prostor mají vysoké nároky na čistotu prostředí, nebo jsou z jiných důvodů obtížně přístupné a není možné je navštívit při Dnech otevřených dveří. Připravili jsme pro vás ale virtuální prohlídku, pomocí které si můžete pět takových laboratoří prohlédnout.

Text

Podívejte se, jak vypadá Observatoř Pierra Augera v argentinské pampě, kde zkoumáme kosmické záření. Nebo běžně nepřístupná biologická laboratoř pro přípravu buněčných vzorků. V čisté laboratoři zase měříme a testujeme ty nejkvalitnější detektory pro CERN a jiné částicové experimenty. NanoESCA je zase unikátní přístroj pro fotoelektronovou spektroskopii a elektronovou mikroskopii. A jako jediní v ČR máme ve FZU konfokální mikroskop se super-rozlišením objektů menších než 100 nm.

Kliknutím na obrázek dané laboratoře se ocitnete přímo uvnitř!

Laboratoř pro přípravu buněčných kultur

NanoESCA

Čistá laboratoř

Konfokální mikroskop se super-rozlišením

Observatoř Pierra Augera

Virtuální prohlídky byly podpořeny projektem Zkvalitnění strategického řízení Fyzikálního ústavu AV ČR