Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 21 výsledku
Název Autor
První měření parametrů oscilací neutrin pomocí neutrin a anti neutrin NOvA

M. A. Acero et al. (NOvA Collaboration, z FZU P. Filip, M. Lokajíček, J. Zálešák)

První určení parametru ρ při sqrt(s) = 13 TeV: testování existence bezbarvého vázaného stavu tří gluonů s lichou nábojovou symetrií

Antchev, G., Aspell, P., Atanassov, I. et al. (TOTEM Collaboration, z FZU: J. Kašpar, V. Kundrát, M. V. Lokajíček, J. Procházka)

Zpřesnění limitů modifikované gravitace pomocí helioseismologie

I. D. Saltas, I. Lopes

Měření exklusivního procesu γγ -> μμ v proton-protonových srážkách při energii 13 TeV zaznamenaných detektorem ATLAS

M. Aaboud et al. (ATLAS Collaboration, z FZU: J. Chudoba, J. Hejbal, O. Hladík, T. Jakoubek, O. Kepka, A. Kupčo, M. Lokajíček, R. Lysák, M. Marčišovský, M. Mikeštíková, S. Němeček, O. Penc, P. Šícho, P. Staroba, M. Svatoš & M. Taševský)

Stavová rovnice temné hmoty v historii vesmíru

M. Kopp, C. Skordis, D. B. Thomas, S. Ilic

Pozorování rozptylu světla na světle ve srážkách těžkých iontů v detektoru ATLAS na LHC

J. Chudoba, J. Hejbal, O. Hladík, T. Jakoubek, O. Kepka, A. Kupčo, V. Kús, M. Lokajíček, R. Lysák, M. Marčišovský, M. Mikeštíková, S. Němeček, O. Penc, P. Šícho, P. Staroba, M. Svatoš, M. Taševský, M. Aaboud et al.

Pozorování velkoškálové anizotropie směrů příletů kosmického záření s energií nad 8 x 10^18 eV

A. Aab et al. (The Pierre Auger Collaboration, z FZU: J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček & J. Vícha)

Testování hadronických interakcí na ultra-vysokých energiích pomocí atmosférických spršek měřených na Observatoři Pierra Augera

A. Aab et al. (The Pierre Auger Collaboration, z FZU: J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček & J. Vícha)

Měření nábojové asymetrie v dvou-leptonových rozpadech párové produkce top kvarků v proton-protonových srážkách při √s = 7 TeV v detektoru ATLAS

G. Aad et al. (ATLAS Collaboration, z FZU: J. Chudoba, M. Havránek, J. Hejbal, T. Jakoubek, O. Kepka, A. Kupčo, V. Kůs, M. Lokajíček, R. Lysák, M. Marčišovský, M. Mikeštíková, S. Němeček, P. Šícho, P. Staroba, M. Svatoš, M. Taševský & V. Vrba)

Observatoř Pierra Augera a kosmické záření extrémních energií

A. Aab et al.(The Pierre Auger Collaboration), M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Grygar, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha

Měření hmotnosti Higgsova bosonu v rozpadových kanálech H→γγ a H→ZZ<sup>∗</sup>→4ℓ v detektoru ATLAS na datech representujících 25 fb<sup>-1</sup> proton-protonových srážek

G. Aad et al. (ATLAS Collaboration, z FZU: J. Bohm, J. Chudoba, M. Havránek, J. Hejbal, T. Jakoubek, O. Kepka, A. Kupčo, V. Kůs, M. Lokajíček, R. Lysák, M. Marčišovský, M. Mikeštíková, S. Němeček, P. Šícho, P. Staroba, M. Svatoš, M. Taševský & V. Vrba)

Měření nábojové asymetrie při párové produkci top kvarku při těžišťové energii √s = 7 TeV v experimentu ATLAS

ATLAS Collaboration (G. Aad, …, J. Bohm, J. Chudoba, J. Hejbal, T. Jakoubek, O. Kepka, A. Kupčo, V. Kůs, M. Lokajíček, R. Lysák, M. Marčišovský, M. Mikeštíková, M. Myška, S. Němeček, P. Růžička, P. Šícho, P. Staroba, M. Svatoš, M. Taševský, T. Tic, V. Vrba, et al.)