Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 25 výsledkům
Název Autor
Nová relativistická teorie s modifikovanou Newtonovskou dynamikou

Constantinos Skordis, Thomas Zlosnik

Pozorování fotonem indukované produkce páru bosonů W^+ W^- ve srážkách protonů při energii 13 TeV pomocí detektoru ATLAS

ATLAS Collaboration (z FZÚ: Chudoba J., Hejbal J., Hladik O., Jacka P., Jakoubek T., Kepka O., Kroll J., Kupco A., Lokajicek M., Lysak R., Marcisovsky M., Mikestikova M., Nemecek S., Penc O., Sicho P., Staroba P., Svatos M., Tasevsky M.)

Výměna Odderonu z rozdílu elastických rozptylů mezi pp a pp̄ daty při energii 1.96 TeV a z měření dopředných rozptylů v pp srážkách.

TOTEM a D0 kolaborace (z FZÚ: Kašpar, J., Kundrát, V., Procházka, J.)

Nejpřesnější měření energetického spektra kosmického záření ultra-vysokých energií

A. Aab et al. (The Pierre Auger Collaboration) z FZU: A. Bakalová, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, E. Santos, P. Schovánek, P. Tobiška, P. Trávníček, J. Vícha, A. Yushkov)

První měření parametrů oscilací neutrin pomocí neutrin a anti neutrin NOvA

M. A. Acero et al. (NOvA Collaboration, z FZU P. Filip, M. Lokajíček, J. Zálešák)

První určení parametru ρ při sqrt(s) = 13 TeV: testování existence bezbarvého vázaného stavu tří gluonů s lichou nábojovou symetrií

Antchev, G., Aspell, P., Atanassov, I. et al. (TOTEM Collaboration, z FZU: J. Kašpar, V. Kundrát, M. V. Lokajíček, J. Procházka)

Zpřesnění limitů modifikované gravitace pomocí helioseismologie

I. D. Saltas, I. Lopes

Měření exklusivního procesu γγ -> μμ v proton-protonových srážkách při energii 13 TeV zaznamenaných detektorem ATLAS

M. Aaboud et al. (ATLAS Collaboration, z FZU: J. Chudoba, J. Hejbal, O. Hladík, T. Jakoubek, O. Kepka, A. Kupčo, M. Lokajíček, R. Lysák, M. Marčišovský, M. Mikeštíková, S. Němeček, O. Penc, P. Šícho, P. Staroba, M. Svatoš & M. Taševský)

Stavová rovnice temné hmoty v historii vesmíru

M. Kopp, C. Skordis, D. B. Thomas, S. Ilic

Pozorování rozptylu světla na světle ve srážkách těžkých iontů v detektoru ATLAS na LHC

J. Chudoba, J. Hejbal, O. Hladík, T. Jakoubek, O. Kepka, A. Kupčo, V. Kús, M. Lokajíček, R. Lysák, M. Marčišovský, M. Mikeštíková, S. Němeček, O. Penc, P. Šícho, P. Staroba, M. Svatoš, M. Taševský, M. Aaboud et al.

Pozorování velkoškálové anizotropie směrů příletů kosmického záření s energií nad 8 x 10^18 eV

A. Aab et al. (The Pierre Auger Collaboration, z FZU: J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček & J. Vícha)

Testování hadronických interakcí na ultra-vysokých energiích pomocí atmosférických spršek měřených na Observatoři Pierra Augera

A. Aab et al. (The Pierre Auger Collaboration, z FZU: J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček & J. Vícha)