Významné výsledky

Vybíráme pro vás to nejlepší, od nanosvěta až po vesmír.

Váš výběr odpovídá 15 výsledkům
Název Autor
Co všechno mohou o laserových svazcích prozradit jejich fluenční skeny?

J. Chalupský, T. Burian,V. Hájková, L. Juha, T. Polcar, J. Gaudin, M,. Nagasono, R. Sobierajski, M. Yabashi, J. Krzywinski

Evidence pro nulový spin Higgsova bosonu v ATLAS datech

G. Aad et al. (ATLAS Collaboration, z FZU: J. Bohm, J. Chudoba, J. Hejbal, T. Jakoubek, O. Kepka, A. Kupčo, V. Kús, M. Lokajíček, R. Lysák, M. Marčišovský, M. Mikeštíková, M. Myška, S. Němeček, D. Dos Santos, P. Růžička, J. Schovancová, P. Šícho, P. Staroba, M. Svatoš, M. Taševský, T. Tic, V. Vrba)

Experimentální odposlouchávání založené na optimálním kvantovém klonování

K. Bartkiewicz, K. Lemr, A. Černoch, J. Soubusta, A. Miranowicz

Jsou diamanty skutečně věčné? Vydrží ozáření rentgenovým laserem?

J. Gaudin, N. Medvedev, J. Chalupský, T. Burian, S. Dastjani-Farahani, V. Hájková, M. Harmand, H. O. Jeschke, L. Juha, M. Jurek, D. Klinger, J. Krzywinski, R. A. Loch, S. Moeller, M. Nagasono, C. Ozkan, K. Saksl, H. Sinn, R. Sobierajski, P. Sovák, S. Toleikis, K. Tiedtke, M. Toufarová, T. Tschentscher, V. Vorlíček, L. Vyšín, H. Wabnitz, B. Ziaja

Nanokompozity vytvořené ze superparamagnetických nanočástic maghemitu a feroelektrického kapalného krystalu

V. Novotná, J. Vejpravová, V. Hamplová, J. Prokleška, E. Gorecka, D. Pociecha, N. Podoliak, M. Glogarová

Odstranění a detekce zbytkového kovového katalyzátoru v uhlíkových nanotubách

B. Pacáková Bittová, M. Kalbáč, S. Kubíčková, A. Mantlíková, S. Mangold, J. Vejpravová

Operátorový rozvoj pro modely středního pole spinových skel

V. Janiš, A. Kauch, A. Klíč

Prokázání rezonantních povrchových excitačních vln v relativistickém režimu pomocí měření protonů urychlených z mřížkovaných terčů

T. Ceccotti, V. Floquet, A. Sgattoni, A. Bigongiari, O. Klimo, M. Raynaud, C. Riconda, A. Heron, F. Baffigi, L. Labate, L. A. Gizzi, L. Vassura, J. Fuchs, M. Passoni, M. Květon, F. Novotny, M. Possolt, J. Prokůpek, J. Proška, J. Pšikal, L. Štolcová, A. Velyhan, M. Bougeard, P. D’Oliveira, O. Tcherbakoff, F. Réau, P. Martin, A. Macchi

Spinové přechody a nízkoteplotní magnetické stavy yttriem obohaceného Pr<sub>0.7</sub>Ca<sub>0.3</sub>CoO<sub>3</sub>

K.Knížek, J. Hejtmánek, M. Maryško, P. Novák, E. Šantavá, Z. Jirák, T. Naito, H. Fujishiro, C. de la Cruz

Superpovrchový rozptyl elektronů na polykrystalickém vzorku Au

W. S. M. Werner, M. Novak, F. Salvat-Pujol, J. Zemek, P. Jiříček

Širokopásmová vodivostní spektroskopie perkolačního prahu v nanokompozitech PET-CNT typu dielektrikum-vodič

D. Nuzhnyy, M. Savinov, V. Bovtun, M. Kempa, J. Petzelt, B. Mayoral, T. McNally

Třecí síly na mikroskopické úrovni závisí na orientaci povrchu

A. J. Weymouth, D. Meuer, P. Mutombo, T. Wutscher, M. Ondráček, P. Jelínek, F. J. Giessibl