Lidé

1300+ pracovníků v našich týmech. Vědci, studenti, techničtí a administrativní pracovníci, bez kterých se neobejdeme. Zde naleznete kontakty na všechny naše zaměstnance.SEGEND:5466f725-6942-46c0-a5ae-b755fc5f54fe:8

Váš výběr odpovídá 269 zaměstnancům
Jméno Pozice Oddělení Telefon Místnost E-mail
Kyo-Hoon Ahn, Ph.D. Laboratoř strukturních a elektronových vlastností, Oddělení magnetik a supravodičů
 • 220 318 632
A 28 kyohoon.ahn [at] fzu.cz
Mgr. Cinthia Antunes Correa, Ph.D. Laboratoř ED, Oddělení strukturní analýzy
 • 220 318 635
A 66 correa [at] fzu.cz
RNDr. Zdeněk Arnold, CSc. Zástupce vedoucího oddělení Laboratoř studia fyzikálních vlastností za extrémních podmínek, Oddělení magnetik a supravodičů
 • 220 318 426
A 129 arnold [at] fzu.cz
Ing. Anna Artemenko, Ph.D. Oddělení polovodičů, Skupina analytických technik
 • 220 318 482
 • 220 318 522
A 35/2, F 93 artemenko [at] fzu.cz
Ing. Kateřina Aubrechtová Dragounová, Ph.D. Oddělení polovodičů, Skupina analytických technik
 • 220 318 511
A 35/1 dragounova [at] fzu.cz
Ing. Michal Augustín Oddělení polovodičů augustin [at] fzu.cz
Mgr. Oleg Babčenko, Ph.D. Oddělení polovodičů, Skupina růstu diamantů
 • 220 318 482
A 35/2 babcenko [at] fzu.cz
Vladimir Babin, Dr. Oddělení optických materiálů, Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů
 • 220 318 440
 • 220 318 416
D 305, A 121 babinv [at] fzu.cz
Mgr. Antonín Baďura Laboratoř magnetronového naprašování, Oddělení spintroniky a nanoelektroniky
 • 220 318 622
F 37 badura [at] fzu.cz
Swarnendu Banerjee, MSc. Doktorand Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur
 • 220 318 528
C 211/2 banerjee [at] fzu.cz
Ing. Jan Bárta, Ph.D. Oddělení optických materiálů, Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy D 305 bartaj [at] fzu.cz
doc. RNDr. Igor Bartoš, DrSc. Oddělení strukturní analýzy
 • 220 318 599
A 64/6 bartos [at] fzu.cz
Ing. Jan Batysta Laboratoř MOVPE, Oddělení polovodičů
 • 220 318 401
 • 220 318 410
F 113, A 44/3 batystaj [at] fzu.cz
Mgr. Pavla Bauerová Vedoucí laboratoře Elektrochemická laboratoř, Laboratoř PECVD, Laboratoř PVD, Laboratoř Raman, Laboratoř skenovací elektronové mikroskopie a optické mikroskopie, Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, Tenké vrstvy
 • 220 318 433
 • 220 318 460
 • 220 318 507
C 210/6, F 33, C 205/6 bauerova [at] fzu.cz
Ing. Alena Beitlerová Oddělení optických materiálů, Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů
 • 220 318 440
 • 220 318 453
 • 220 318 416
D 305, D 18, A 121 beitler [at] fzu.cz
RNDr. Klára Beranová, Ph.D. Oddělení optických materiálů, Skupina fotoelektronové spektroskopie
 • 220 318 438
F 103, F 93 klara.beranova [at] fzu.cz
Ing. Jan Berger, Ph.D. Oddělení povrchů a molekulárních struktur
 • 220 318 504
C 210/2 bergerj [at] fzu.cz
Satya Prakash Bommanaboyena, Ph.D. Oddělení spintroniky a nanoelektroniky prakash [at] fzu.cz
Mgr. Petr Brázda, Ph.D. Laboratoř ED, Oddělení strukturní analýzy
 • 220 318 470
A 69/1 brazda [at] fzu.cz
Mgr. Jakub Budil Oddělení polovodičů, Skupina růstu diamantů A 35/3 budil [at] fzu.cz
Ing. Duong Thuy Bui Laboratoř syntetických nanomateriálů, Oddělení magnetik a supravodičů
 • 220 318 417
A 25 bui [at] fzu.cz
Veronika Buňatová Sekretářka oddělení Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur
 • 220 318 523
C 212 bunatova [at] fzu.cz
Bc. Patrik Burda Oddělení strukturní analýzy burdap [at] fzu.cz
Mgr. Maksym Buryi, Ph.D. Vedoucí pracovní skupiny Oddělení optických materiálů, Skupina pokročilých optických nanomateriálů a kompozitů
 • 220 318 540
 • 220 318 497
 • 266 05 2374
 • 266 05 2356
D 303, D 23, O 131, O 231 buryi [at] fzu.cz
Bc. Irena Bydžovská Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, Skupina nanofotoniky a kvantové optiky
 • 220 318 525
C 210/5 bydzovska [at] fzu.cz
Aleš Bystřický Oddělení optických materiálů, Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy
 • 220 318 574
A 132/2 bystricky [at] fzu.cz
Małgorzata Katarzyna Cabaj, Ph.D. Oddělení strukturní analýzy
 • 220 318 593
A 59/1 mkcabaj [at] fzu.cz
Sofia Canola, Ph.D. Oddělení povrchů a molekulárních struktur, Skupina skenovací luminiscenční mikroskopie
 • 220 318 650
C 94/1 canola [at] fzu.cz
Antonín Cihlář Oddělení optických materiálů, Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy
 • 220 318 429
A 132/1 cihlar [at] fzu.cz
RNDr. Jan Čermák, Ph.D. Vedoucí pracovní skupiny Elektrochemická laboratoř, Laboratoř AFM, Oddělení polovodičů, Skupina analytických technik
 • 220 318 525
 • 220 318 458
 • 220 318 477
C 210/5, C 205/3, C 205/4 cermakj [at] fzu.cz
Ing. Jiří Čermák, DiS. Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur
 • 220 318 519
C 206/3 cermaji [at] fzu.cz
Bc. Tereza Černá Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, Skupina nanofotoniky a kvantové optiky cernat [at] fzu.cz
Ing. Jiří Červenka, Ph.D. Vědecký tajemník Centrální úsek, Laboratoř AFM, Materiály a systémy v nanoměřítku, Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur
 • 220 318 493
C 213/7 cervenka [at] fzu.cz
Bc. Kamil Červený Oddělení strukturní analýzy
 • 220 318 591
A 58/2 cervenyk [at] fzu.cz
RNDr. Ladislav Červinka, DrSc. Emeritní vědecký pracovník Oddělení strukturní analýzy
 • 220 318 406
A 65/7 cervinka [at] fzu.cz
Rodrigo Cezar de Campos Ferreira, Ph.D. Oddělení povrchů a molekulárních struktur C 210/2 ferreira [at] fzu.cz
Bruno De La Torre Cerdeño, Dr. Nanosurf, Oddělení povrchů a molekulárních struktur bdelatorre [at] fzu.cz
Ing. Kateřina Děcká, Ph.D. Oddělení optických materiálů, Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů decka [at] fzu.cz
Jaroslav Dlouhý Oddělení strukturní analýzy, Skupina rtg. mikroanalýzy
 • 220 318 402
A 60/4 dlouhyj [at] fzu.cz
Mgr. Jiří Doležal Oddělení povrchů a molekulárních struktur, Skupina skenovací luminiscenční mikroskopie
 • 220 318 504
C 210/2 dolezalj [at] fzu.cz
Bc. Kateřina Doležalová Laboratoř transportních jevů, Oddělení polovodičů
 • 220 318 582
A 45 dolezalovak [at] fzu.cz
Ing. Filip Dominec, Ph.D. Laboratoř MOVPE, Laboratoř luminiscence, Oddělení polovodičů
 • 220 318 624
F 112 dominecf [at] fzu.cz
Ing. Ivo Drbohlav Oddělení strukturní analýzy
 • 220 318 592
A 60/1 drbohlav [at] fzu.cz
RNDr. Michal Dušek, CSc. Zástupce ředitele pro pracoviště Cukrovarnická Metody strukturní analýzy, Oddělení strukturní analýzy, Sekce fyziky pevných látek
 • 220 318 594
A 67 dusek [at] fzu.cz
Utpal Dutta, Ph.D. Magnetická laboratoř, Oddělení magnetik a supravodičů
 • 220 318 605
A 129 dutta [at] fzu.cz
Roman Dvořák Laboratoř Raman, Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, Tenké vrstvy
 • 220 318 528
C 211/2 roman.dvorak [at] fzu.cz
Shayan Edalatmanesh, MSc. Nanosurf, Oddělení povrchů a molekulárních struktur
 • 220 318 509
edalatmanesh [at] fzu.cz
Ing. Václav Eigner, Ph.D. Oddělení strukturní analýzy, Skupina monokrystalové difrakce
 • 220 318 404
A 65/5 eigner [at] fzu.cz
prof. Dr. Karl-Heinz Ernst Nanosurf, Oddělení povrchů a molekulárních struktur C 211/6 kalle [at] fzu.cz
Ing. Jan Fait, Ph.D. Elektrochemická laboratoř, Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, Skupina nanofotoniky a kvantové optiky
 • 220 318 475
C 210/4 fait [at] fzu.cz