Činnost

Text

Jsem krystalograf specializovaný na krystalografii aperiodických struktur. Mám také velké experimentální zkušenosti s rentgenovou difrakcí na monokrystalech. Podílím se na vývoji krystalografického programu Jana (http://jana.fzu.cz).

ORCID 0000-0001-9797-2559
RESEARCH ID 2807814