Činnost

Text

Teorie elektronové struktury povrchů krystalů, povrchové stavy výpočty a interpretace intenzit difrakce pomalých elektronů od povrchů výpočty intenzit fotoelektronových spekter krystalických povrchů a rozhraní.

ORCID 0000-0003-0738-6586