Činnost

Text

Věnuje se fyzice tenkých vrstev nanostrukturních polovodičů určených především pro fotovoltaiku a fotoniku. Vedl několik grantových projektů, včetně mezinárodních (H2020 projekt NextBase, FP7 projekt PolySiMode, FP5 projekt aSiNet, projekty Barrande, DAAD atd.). Přednesl řadu zvaných přednášek na mezinárodních konferencích. Působil jako hostující profesor na Kjótské univerzitě v Japonsku a jako hostující pracovník na Ecole Polytechnique (ParisTech) ve Francii.

Od dubna 2017 je předsedou Vědecké rady AV ČR. Je členem Komise pro energetiku AV ČR, členem Vědecké rady Technické univerzity v Liberci, členem Vědecké rady CEITEC Nano při VUT v Brně a členem komise L’Oréal – UNESCO Pro ženy ve vědě. Reprezentuje Českou republiku v Nanometer Structures Division Mezinárodní unie vakuových věd, technologií a aplikací (IUVSTA). Organizuje mezinárodní sérii letních škol o fyzice nanostruktur Physics at Nanoscale. Vedl řadu studentských prací, od doktorských, diplomových až po středoškolské práce v rámci Otevřené vědy. Věnuje se i popularizaci využití sluneční energie a nanotechnologií.

ORCID 0000-0003-0988-0772
ResearcherID A-3347-2009
Scopus Author ID: 7003846146
Google Scholar
ResearchGate