Činnost

Text

V úzké spolupráci s ostatními členy skupiny organokovové epitaxe (MOVPE) se zabývám měřením optických a strukturních vlastností vzorků, které u nás představují buďto detektory ionizujícího záření nebo rychlé tranzistory (HEMT). Navrhuji nové experimentální přístroje a opravuji případně stávající, zejména elektronový mikroskop. Hodně pozornosti věnuji numerickému zpracování dat.

ORCID 0000-0002-4621-2530
Researcher ID G-6175-2014