Činnost

Text
Analýza vzorků pomocí mikrosondy JEOL JXA-8230, případně předběžná nebo dodatečná kontrola vzorků pomocí AFM.

ORCID
SCOPUS ID