Text

 V oddělení optických materiálů se vyvíjejí technologie přípravy objemových a tenkovrstvých materiálových systémů, u kterých je potenciál využití převážně v optických aplikacích. K měření charakteristik těchto a dalších, externě získávaných materiálů se v oddělení používá široká paleta experimentálních technik z oblasti optických, magnetických a fotoelektronových spektroskopií. Kromě technologických a experimentálních aktivit jsou v náplni oddělení zahrnuty i aktivity teoretické zejména z oblasti nukleačních procesů, fázových přechodů a kinetických modelů luminiscence.

Pracovníci Oddělení optických materiálů.
Popis
Pracovníci Oddělení optických materiálů.