Činnost

Text
  • Výzkum tvorby reaktivních forem kyslíku na površích Au@CeO2 nanočástic
  • Syntéza Au, CeO2 a Au@CeO2 nanočástic
  • Charakterizace povrchů pevných látek metodou fotoelektronové spektroskopie

ORCID: 0000-0001-5024-6349