prof. Ing. Alexander Kromka, DrSc.

Funkce zaměstnance
Zástupce vedoucího oddělení
Telefon
220 318 437, 220 318 441
E-mail
kromka [at] fzu.cz
Lokalita
Cukrovarnická
Místnost
A 35/4
A 12
A 18
A 19

Barbora Chudíčková

Funkce zaměstnance
Sekretářka
Telefon
220 318 578
E-mail
chudicko [at] fzu.cz
Lokalita
Cukrovarnická
Místnost
A 56
Text

Od roku 2013, kdy byl našemu týmu udělen EU Strukturálním Fondem OP-PK projekt LABONIT, stalo se Oddělení polovodičů mezinárodně uznávaným centrem pro výzkum nitridových scintilátorů a tranzistorů typu HEMT. Kromě toho se zabýváme experimentálním a teoretickým výzkumem transportních vlastností struktur na bázi uhlíku, materiálů pro sluneční články a biologických struktur. Oddělení je tvořeno čtyřmi těsně spolupracujícími laboratořemi a skupinou teoretiků, celý tým se pak skládá z 11 vědeckých pracovníků, 5 studentů a 4 technických pracovníků.

Společné foto členů odd. 14, pořízené v zasedacím sále knihovny Cukrovarnická.
Popis

Společné foto členů odd. 14, pořízené v zasedacím sále knihovny Cukrovarnická.