Ing. Vít Novák, CSc.

Funkce zaměstnance
Zástupce vedoucího oddělení
Telefon
220 318 471, 220 318 428
E-mail
novakvit [at] fzu.cz
Lokalita
Cukrovarnická
Místnost
F 99
F 95

Mgr. Marta Růžičková

Funkce zaměstnance
Sekretářka
Telefon
220 318 585
E-mail
marta.ruzickova [at] fzu.cz
Lokalita
Cukrovarnická
Místnost
A 46/2
Souhrn

Oddělení Spintroniky a Nanoelektroniky bylo založeno v roce 2007. Jeho cílem je spojit experimentální odbornost s kapacitou moderních technologických laboratoří a teorií. Oddělení si vybudovalo své místo mezi předními světovými skupinami ve výzkumu feromagnetických polovodičů, relativistických jevů transportu včetně anomálních a spinových efektů, lineární a nelineární magnetorezistence a elektrického přepínání ferromagnetů a antiferromagnetů. V roce 2011 oddělení zřídilo společnou laboratoř optospintroniky s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, která se specializuje na ultrarychlou spinovou dynamiku, studovanou pomocí “pump-probe” magnetooptických technik. Kromě výzkumu jsou zaměstnanci aktivní v oblasti vzdělávání vysokoškolských a postgraduálních studentů a v oblasti přenosu technologií.

Text