Souhrn

Centrální úsek zajišťuje agendu spojenou s řídicí, administrativní a organizační činností instituce a cíleně podporuje a rozvíjí výzkumné, vývojové, inovační a vzdělávací aktivity ve FZU.

Text

Součástí Centrálního úseku jsou tři oddělení: Sekretariát řediteleOddělení síťování a výpočetní techniky a Vědecká knihovna. Mezi klíčové kompetence Centrálního úseku patří:

  • zajišťování administrativní a právní podpory pro ředitele FZU,
  • příprava a koordinace strategických plánů rozvoje FZU,
  • koordinace koncepčních úkolů ve spolupráci s vědeckými sekcemi a administrativními úseky,
  • koordinace přípravy podkladů pro výroční zprávy a hodnocení výzkumné a odborné činnosti organizace,
  • zajišťování agendy spojené s navazováním spolupráce se zahraničními institucemi a podpora internacionalizace,
  • komunikace s médii a styk s veřejností,
  • grantová podpora pro vědecké pracovníky,
  • koordinace přípravy podkladů pro výroční zprávy a hodnocení výzkumné a odborné činnosti organizace,
  • správa a rozvoj informačních a komunikačních technologií,
  • správa, shromažďování a zpřístupňování informací.