Činnost

Text
  • Kultivace bakteriálních biofilmů na NCD substrátech
  • Analýza spektroskopického profilu růstu a degradace bakteriálních biofilmů v čase prostřednictvím aparatury ATR-FTIR
  • Antibakteriální účinky uhlíkových nanočástic vůči planktoním bakteriím
  • Měření prostřednictvím FTIR spektroskopie

ORCID: 0000-0002-6141-259X