Činnost

Text

Příprava a charakterizace vzorků tenkých vrstev a nanostruktur pomocí optické litografie, skenovací elektronové mikroskopie a Ramanovy spektroskopie