Činnost

Text

Provádí rtg. mikroanalýzy a mikroskopické snímky na elektronovém mikroanalyzátoru JXA-8230 japonské firmy JEOL.