Činnost

Text

Jiří Červenka je vědecký tajemník Fyzikálního ústavu a vedoucí výzkumné skupiny Materiálů a nanosystémů v nanoměřítkuOddělení tenkých vrstev a nanostruktur. Výzkum v jeho skupině je zaměřen na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky nových materiálů a nanosystémů. Aktuálně řešené výzkumné aktivity zahrnují:

  • 2D materiály (grafen),
  • nízkodimenzionální polovodiče (nanokřemík),
  • fyzika pevných látek a fyzika povrchů a rozhraní,
  • ukládání energie, baterie a superkondenzátory,
  • elektronické senzory.

ORCID 0000-0002-1873-2475
ResearcherID H-2786-2014
Scopus Author ID 16240814900
Google Scholar