Činnost

Text

Jiří Červenka je vědecký tajemník Fyzikálního ústavu a vedoucí výzkumné skupiny Materiálů a nanosystémů v nanoměřítku v Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur. Výzkum v jeho skupině je zaměřen na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky nových materiálů a nanosystémů. Aktuálně řešené výzkumné aktivity zahrnují:

  • grafen a uhlíkové nanomateriály,
  • nízkodimenzionální polovodiče (nanokřemík a 2D materiály),
  • molekuly na površích a bio-nano rozhraní,
  • experimentální a teoretický výzkum elektronové struktury a elektrického transportu v nanomateriálech,
  • vývoj nových součástek v oblasti získávání a ukládání energie, elektroniky a senzorů.

ORCID 0000-0002-1873-2475
ResearcherID H-2786-2014
Scopus Author ID 16240814900
Google Scholar