Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 148 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Nelineární a laditelné vlastnosti feroelektrických perovskitů -- Oddělení dielektrik (12), THz věda a technologie (1206)
Spektroskopie a magneto-elektrická vazba v multiferoických materiálech -- Oddělení dielektrik (12), Dielektrická a infračervená spektroskopie (1205), THz věda a technologie (1206), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204), Příprava dielektrických materiálů (1202)
Ultrarychlá fotovodivost a transport nositelů náboje v polovodičových nanostrukturách -- Oddělení dielektrik (12), THz věda a technologie (1206), Teorie a počítačové simulace (1203)
Relaxační feroelektrika -- Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení dielektrik (12), Dielektrická a infračervená spektroskopie (1205), THz věda a technologie (1206), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204), Teorie a počítačové simulace (1203)
Kvantové fluktuace v incipientních feroelektrikách a kvantových paraelektrikách -- Oddělení dielektrik (12), Dielektrická a infračervená spektroskopie (1205), THz věda a technologie (1206), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204)
Výzkum kompozitů a jejich modelování pomocí efektivního prostředí -- Oddělení dielektrik (12), Dielektrická a infračervená spektroskopie (1205), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204), Teorie a počítačové simulace (1203)
Využití spektroskopie pro studium atomární a magnetické struktury RNDr. Ondřej Šipr, CSc. Oddělení strukturní analýzy (19)
Studium OD struktur RNDr. Jiří Hybler, Ph.D. Oddělení strukturní analýzy (19), Orientace monokrystalů (1902), Mineralogická krystalografie (1903)
Experimentální studium vlivu mikrostruktury na termomechanické vlastnosti slitin s tvarovou pamětí NiTi L. Heller Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály s řízenou mikrostrukturou „MCM" (1803), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC" (1801)
Korozní únava superelastických vláken NiTi J. Racek Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC" (1801)
Funkční a strukturní únava slitin s tvarovou pamětí NiTi L. Heller Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC" (1801)
Modelování termomechanického chování slitin s tvarovou pamětí P. Šittner Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC" (1801)